VODIČSKÉ KURZY | AŠ Evolutika Senica otvára sk. B od 16.9.