VIDEO: Žiaci autoškôl sú rôzni, ale tento je zjavne nerozlúsknuteľný oriešok -:)

Netušíme, či je situácia v nasledujúcom videu umelo natočená, alebo ide naozaj o unikátny záznam reality z výcviku. Predpokladáme však, že by ste sa s takýmto vodičským elementom nechceli nikdy stretnúť – ani v autoškole a už tobôž nie v reálnej cestnej premávke. Naučiť tohto žiaka jazdiť je totiž pravdepodobne nerozlúsknuteľný oriešok -:)

Be the first to comment

Leave a Reply