VIDEO | Pozrite sa, koľkým vodičom nevraví absolútne nič striedavé radenie

Vodiči hlavne v mestách a na rušných úsekoch ciest, prípadne pri opravách komunikácií, sa môžu stretnúť s dopravnou značkou Striedavé radenie. V týchto miestach nastáva absurdná situácia, prameniaca v nevedomosti vodičov – radia sa totiž väčšinou do pravého jazdného pruhu, pričom ľavý ,,zíva“ prázdnotou. Ak sa v ľavom pruhu predsa len nejaké vozidlo zjaví a v súlade s pravidlami cestnej premávky sa dožaduje striedavého radenia v zúženej časti vozovky, ostatní vodiči, čakajúci  ,,poctivo“ v pravom pruhu celú večnosť, to vnímajú ako drzosť a predbiehanie. Niektorí sa dokonca uchýlia k nebezpečnému vytláčaniu vozidla, riskujúc drobnú kolíziu vozidiel. Pozrite sa, ako vyzerá v praxi neznalosť niektorých pravidiel cestnej premávky: