VIDEO | Chodci budú mať čochvíľa absolútnu prednosť – nácvik už prebehol v Číne -:)

Jednou z najzákladnejších povinností vodiča je brať ohľad na chodcov, špeciálne na priechodoch pre chodcov. Zaujímavo to riešila skupinka mladých ľudí v Číne, ktorá sa rozhodla kurióznym spôsobom upozorniť vodičov na ich neohľaduplnosť. Pozrite si to. Špeciálne ma upútala technika, keď na kapotu lususného BMW zavadzajúceho na priechode vyložili vozíčkára, ktorý auto ako prekážku zdolal -:)

https://www.facebook.com/boinapreta/videos/540314946323451/

https://www.facebook.com/boinapreta/videos/540314946323451/