V Poľsku sa uskutoční konferencia o bezpečnosti cestnej dopravy

V poľskom meste Kielce sa onedlho uskutoční X Medzirnárodná vedecko-technická konferencia pod názvom ,,PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI CESTNEJ DOPRAVY“ – AUTOMOTIVE SAFETY 2016. V hoteli Ameliówka vás organizátori pozývajú na túto akciu v dňoch 22-24 februára 2016.

Témy konferencie:

  • diagnostika bezpečnosti, modelovanie dopravy,
  • rekonštrukcia priebehu dopravných nehôd,
  • aktívna a pasívna bezpečnosť,
  • Bezpečnosť automobilovej dopravy,

Vložné na konferenciu:

850 PLN alebo 200 EURO

Pre doktorandov:

700 PLN alebo 170 EURO (platí do 31.12 2015)

Vložné obsahuje:

  • Konferenčné materiály (zborník),
  • Informačné materiály a letáky,
  • Účasť na rokovaniach vrátane prestávky na kávu,
  • Občerstvenie: obedy, večere, slávnostná gala večera,
  • Odborné a sprievodné akcie.

Be the first to comment

Leave a Reply