V module Konštrukcia a údržba sme preznačili virtuálne modely

Na základe vašich podnetov neustále vylepšujeme obsahy eAutoškoly. Jeden z našich klientov požadoval preznačenie 3D modelov a animácií v module Konštrukcia a údržba, ktoré ukazujú činnosť motorov, prevodového ústrojenstva a bŕzd na takzvané Virtuálne modely, ktorých dostupnosť – či už vo forme hmotnej alebo virtuálnej – je požadovaná vyhláškou 45/2016, kde sa v par. 1 píše:

Pomôcky k praktickej príprave podľa odseku 7:

(8) Učebnými pomôckami podľa odseku 7. písm.b) sú
a) tabuľa určená n apísanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie praktickej výučby,
b) hmotné modely alebo virtuálne modely:
1. dvojtaktného motora a štvortaktného motora,
2. palivovej sústavy,elektrickej sústavy a brzdovej sústavy,
3. zážihového motora a vznetového motora,
4. prevodovky a spojky.

Rovnako tak v našej učebni sú aj všetky obsahy k teoretickej príprave (odsek 5), ktoré požaduje vyhláška:

Učebnými pomôckami podľa odseku 5. písm.b) sú:
a) texty právnych predpisov, ktorých obsah je predmetom skúšky z odbornej spôsobilosti na
vydanie vodičského oprávnenia,
b) tabuľa určená na písanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie teoretickej výučby,
c) obrazy, diafilmy alebo iné nosiče
1. so zobrazením dopravných značiek a riešenia dopravných situácií,
2. so záznamom pravidiel cestnej premávky, teórie vedenia vozidiel a zásad bezpečnej jazdy,
3. so zobrazením konštrukcie motorových vozidiel a prípojných vozidiel jednotlivých kategórií
podľa druhu kurzu a s doplňujúcimi údajmi o základoch údržby vozidiel.

Ďakujeme za akékoľvek vaše reakcie a pripomienky. Učebňu budujeme pre vás a vaše potreby sú preto prvoradé.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply