Súčasnosť a perspektíva eAutoškoly – zopár polemických poznámok

Vážení priatelia, keďže eAutoškolu budujeme ako otvorenú a konštruktívnu komunitu klientov a používateľov, budeme sa na tomto mieste venovať aj kritickým témam a pripomienkam, ktoré od vás logicky očakávame pretože nás určite posunú ďalej. Prvá z nich prišla od vášho kolegu z Prešova, ktorý požaduje vo vzdelávacích materiáloch presné citácie zákona – na rozdiel od iných, ktorí zasa považujú isté odľahčenie za účinnejšie než vedecký výklad. V každom prípade sme písateľovi odpísali a keďže mnohé informácie v reakcii považujeme za užitočné pre ďalšie pochopenie a diskusiu o súčasnosti a perspektívne eAutoškoly, prinášame vám našu odpoveď v plnom znení. Keďže nemáme súhlas na zverejnenie mena, zatiaľ ostáva v našej redakcii.

V prvom rade – obrázky – áno, budeme tieto ilustračky postupne nahrádzať konkrétnymi zábermi. Rovnako tak vzniknú doplnkové komentované súbory s výkladmi a praktickými ukážkami vo forme videí z praxe.  S tým plne súhlasime. Ale to chce čas.

S čím v redakcii súhlasíme pomenej, je názor, ze elearningové vzdelávanie má byt akýmsi vyčerpávajúcim encyklopedicky zhrnutým materiálom. To by sa určite minulo účinkom, pretože by to popieral podstatu elektronického vzdelávania ako takého. Na to sú dobré knihy, možno sčasti aj výklad v učebni s projekciou DVD, spoločná práca, a podobne. eAutoškola tieto veci nemá nahrádzať, ale dopĺňať to,.čo sa žiaci naučia s Vami v učebni, na cvičisku, na cestách. Teda my chceme ponúknuť žiakom istú ucelenú vzdelávaciu skratku, opakovanie,, testovanie, ďalšie zdroje, teda čosi ako alternatívu formálneho vzdelávania a prístupu k veciam, ku ktorým sa v učebni nikdy alebo iba málokedy dostali. Malý mobil nemôže vždy poskytnúť plný komfort pre vzdelávanie, ale môže pomôcť tak, ako sme spomínali – a vo svete sa to už považuje za overené a účinné riešenie. To je kľúčový rozdiel vo vnimaní poslania tohto portálu. Jeho úlohou v súčasnej legislatívnej situácii je teda byť mobilnou vzdelávacou pomôckou s čo najprístupnejšou formou, s novým moderným spracovaním, multimédiami atď. V podstate možno ide aj o to, aby sme z jedného častého extrému – benevolentné, nekoncepčné a viacmenej neoverovateľné vzdelávanie – neprešli do iného extrému, pri ktorom by sme sa pokúšali vychovať zo žiakov autoškôl dopravných expertov čoby absolventov VŠ v Žiline -:) Mobilným vzdelávaním by to nešlo už vôbec… Ale každu kritiku berieme vážne. Je na čom pracovať, plne s Vami súhlasíme.

eAutoškola je v tejto chvili didakticky kompletná ale my sme vôbec neskončili. Práve naopak – čakaju nás ešte mesiace práce na dolaďovani, doplňani, vývoji, testovaní….. Každý softvér, aj ten vzdelávací, vzniká v istej prvej verzii a dalej sa vyvíja. Aj z tohto dôvodu je eAutoskola v uvádzacej prevádzke a s uvádzacimi polovičnymi cenami – nie preto, ze máme chuť rozdávat svoju prácu za polovčnú cenu, ale preto, že to chceme potiahnuť oveľa vyššie a ti, ktorí prejavia dôveru a pridajú sa už teraz – za 10 € mesačne pre celú autoškolu – sa stávajú nielen klientmi ale aj akýmsi ďalšími spoluautormi – svojimi pripomienkami, názormi, kritikou a dokonca aj istou ochotou znášať takéto pilotné prevádzkovanie. A ta 50% -tná cena im ostane navždy ako bonus. Vo chvili ako budeme citiť že eAutoškola je tam, kde to chceme mať a aspoň na 120%, prejdeme do riadnej prevádzky aj s riadnymi cenami. Ale vtedy už, dúfajme, viacmenej nebude čo pripomienkovať 🙂

Online portálové vzdelávanie má okrem iného veľkú výhodu aj v tom, že každým ďalším dňom môžeme do éteru nahadzovať nové, aktualizované obsahy, prakticky podľa ľubovôle. A tým aj zlepšovať tento produkt okamžite, v reálnom čase. Buďte si istí, že my tieto vymoženosti online technológií budeme plne využívať.

Ešte raz vďaka za pripomienky a kritiku

prajem pekny deň
Jaroslav Verlik

Be the first to comment

Leave a Reply