RTVS | Vláda znížila vekovú hranicu pre získanie vodičákov skupín C a D

Veková hranica na získanie vodičského preukazu skupiny C a CE by sa mohla znížiť zo súčasných 21 na 18 rokov. Novela, ktorú v stredu (6. 4.) schválila vláda, počíta aj so znížením hranice pre vodičáky skupiny D a DE z 24 na 21 rokov.

Pre vodičské oprávnenie viesť vozidlá skupiny D a DE však bude jedno obmedzenie. „Držiteľ zrýchlenej základnej kvalifikácie do dovŕšenia veku 23 rokov bude oprávnený len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov,“ uvádza rezort vnútra.

Možnosť získať vodičský preukaz skupiny C a D v skoršom veku majú príslušníci bezpečnostných zložiek, profesionálni vojaci, hasiči a záchranári. Využívať by ich však mali len na území Slovenska.

Novela zákona tiež počíta s rozšírením podmienok udelenia vodičáku tejto skupiny aj o preskúmanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislostiam od alkoholu, omamných látok či liečiv. Ale aj o odborné poradenstvo, ak žiadateľ za posledných päť rokov porušil pravidlá cestnej premávky požitím návykovej látky.