Agresívny vodič a agresívna jazda – aké sú príčiny a dôsledky?

Agresívne správanie vodičov na Slovensku je čoraz viac badateľné a ohrozuje hlavne ostatných účastníkov premávky. Z čoho pramení? Analýza

Agresivita a hnev je podľa psychológov vyvolaná hlavne narušením osobnej bezpečnostnej zóny, frustrácie, alebo, ak chcete, prekážkou v dosiahnutí cieľa. Dôsledkom býva zníženie pozornosti a prehliadnutie nebezpečenstva, respektíve oneskorená reakcia na podnet.

S rôznymi prejavmi agresívnej jazdy sa denne stretáva okrem vodičov samotných najmä polícia, ktorá rieši dôsledky. „Nebezpeční alebo agresívni sú napríklad šoféri, ktorí kľučkujú, nepozerajú sa dozadu, pridávajú, tlačia sa, nevyhadzujú smerovky, nestlmia diaľkové svetla v protismere a podobne. Bezohľadní sú potom napríklad vodiči, ktorí neuhnú, zdržujú, jazdia váhavo, pomaly, majú pomalé reakcie,“ vysvetlila Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia policajného zboru SR.

„Chladné a nepriateľské domáce prostredie sa veľmi často odráža aj v črtách vodiča. Ak ohľaduplnosť v rodine nepredstavovala významnú hodnotu, nemôžeme ju pravdepodobne očakávať od vodiča ani pri jeho riadení motorového vozidla,“ vysvetlil dopravný psychológ Dr. Karol Kleinmann.

Jedným z najčastejších prejavov agresívneho správania je nedodržanie bezpečného odstupu a bezúčelné prudké spomalenie predchádzajúceho vozidla. Agresivitu teda spúšťajú rôzne situačné faktory, ktorých na cestách zažijeme denne niekoľko.

Každý človek má prah citlivosti nastavený individuálne, pre niekoho je provokáciou už jazda v kolóne, pre druhého napríklad vytrubovanie vodičov či bolesť pri udretí sa po prudkom zabrzdení.

„Viaceré výskumy potvrdzujú, že až 49% vodičov udáva, že bol na nich robený nátlak iným vodičom. Najčastejšie situácie, ktoré vodiči považujú za agresívne sú: tesné sledovanie vozidla, „lepenie sa“ (v 62%), blikanie diaľkovými svetlami (v 59%), obscénne gestá (v 48%) a jedno percento vodičov bolo priamo fyzicky napadnutých. Títo anketovaní vodiči však v 60% prípadov pripustili, že aj oni sa počas jazdy rozčuľujú a strácajú rozvahu“ vysvetlil dopravný psychológ Dr. Karol Kleinmann.

Článok dočítate na PROFIVODIČ SK: http://www.profivodic.sk/agresivna-jazda-ake-su-jej-priciny

Be the first to comment

Leave a Reply