Prevádzka online učebne eAUTOŠKOLA – prečo vás navštevujem osobne…

Milí priatelia, každým dňom vítame na našom portáli ďalšie a ďalšie autoškoly a ich žiakov. Teší nás, že prvá kompletná online elektronická autoškola sa stáva vašim užitočným pomocníkom pri vzdelávaní vašich účastníkov vodičského výcviku. Zákony, vyhlášky, pojmy, testy, údržba, križovatky, prvá pomoc a celá plejáda ďalších materiálov je dostupná online, kdekoľvek, kedykoľvek a pre kohokoľvek na www.eautoskola.sk. Čo najširšiu časť z vás – majiteľov autoškôl a inštruktorov –  sa v tomto období snažím navštevovať osobne, aby som z prvej ruky počul vaše názory na problematiku efektívneho vzdelávania a nachádzania ciest, ako v tejto zložitej a legislatívne nedostatočnej situácii nestrácať chuť pracovať v tejto branži, ale naopak, hľadať cesty, ako pripraviť budúcich vodičov na cesty čo najlepšie. Bolo tu už kopec sľubov, kopec projektov alebo čiastkových riešení, ale my sa pokúšame ponúknuť za 10 € NA MESIAC PRE KAŽDÚ AUTOŠKOLU A KAŽDÉHO JEJ ŽIAKA  totálne maximum.

I keď sú vzdelávacie obsahy na eAUTOŠKOLE už teraz úplné a kompletné a vychádzajú z oficiálnych učebných osnov, štyria ľudia na plný úväzok naďalej pracujú denne na rozširovaní, dorábaní, aktualizovaní a updatovaní obsahov. Počúvame vaše názory a pripomienky a veríme, že po skončení uvádzacej prevádzky s uvádzacími cenami spustíme našu a vašu online autoškolu totálne naostro, ako nikto a nič predtým. Doprava nás baví, bezpečnosť je dôležitá. Radi vás privítame v našich kruhoch už dnes. Za 10 € si zabezpečíte, že najmä mladí ľudia – žiaci vašich autoškôl – budú mať kedykoľvek prístup do online učebne nielen z počítača, ale aj z tabletu, ultrabooku, či smartfónu. Môžu sa učiť z výkladov, sledovať videa, interaktívne klikať v tréningoch, elektronicky testovať, skrátka čokoľvek. I napriek tomu, že mnohí autoškoláci sa iba snažia nabifliť testy a odbiť si jazdy, musíme nájsť spôsoby a motivovať ich, aby sa pozreli na zákony, vyhlášky, pojmy a pravidlá bližšie. Je to o ich bezpečnosti, o ich zdraví a živote a žiaľ niekedy aj možnom neživote. Hrubými knihami ich dnes už veľmi neoslovíme, ale online dostupnými kurzami v tabletoch a smartfónoch tu určite šanca je. V odbornej spolupráci s komorou SKVZA budeme obsahy eAUTOŠKOLY naďalej zveľaďovať a vylepšovať. Rovnako tak privítame vaše pripomienky.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply