Prečo by ste si mali obstarať eAUTOŠKOLU.sk?

Určite ste si položili otázku, prečo si kupovať ročný prístup do eAUTOŠKOLY. Máte predsa knihy, niektoré autoškoly aj DVDčka či USBčka, funguje Vám klasická učebňa, tak načo online portál? Dôvodov je hneď niekoľko a skúsme si ich krátko rozobrať: Knihy boli, sú a budú užitočné. Tak ako v konkurencii elektronických novín a časopisov obstáli a udržali sa aj ich papierove verzie, tak aj napríklad v problematike odborného výcviku v autoškolách vždy bude knižná produkcia potrebná aj užitočná. Ale prerozdelenie papier / internet sa bude postupne kryštalizovať. Zásluhou moderných technológií a internetu sa totiž najmä mladí ľudia a študenti obzerajú po nejakej pomôcke, ktorá by bola pre nich ,,dnešná“, efektívna a vždy poruke. Hrubá kniha plná paragrafov nie je to, čo ich pritiahne k tomu, aby sa nielen ,,pripravili na skúšky“, ale reálne naučili správať sa bezpečne a zodpovedne v cestnej premávke. Teda ,,používať paragrafy a ustanovenia“ vo svojom živote nielen ako vynútené normy, ale spoznať ich a prijať za svoje – teda zvnútorniť ich. Myslím si, že to je cieľom každého vzdelávania – vymeniť mechanické memorovanie a bifľovanie slúžiace pre krátkodobé účely (vodičské skúšky) za vzdelávanie sa, ktoré sa do človeka vrastie. Potom si už ľudia nebudú zapínať bezpečnostné pásy s ufrflaným oddôvodnením ,,aby som nezaplatil pokutu“, ale ako samozrejmosť, aby si ochránili život a zdravie.

Na Slovensku sa dlhodobo kritizuje údajná slabá pripravenosť žiadateľov o VP. Chýba jednotná koncepcia ich vzdelávania. Existujú dve-tri tlačené učebnice, niekoľko tématicky čiastkových DVDčiek a zopár online testov. To je fajn, ale inak ide všetko po starom. Knihy sú ucelené, ale málo vábne – hlavne pre mladých, ktorí dnes pri každej otázke automaticky uprú zrak na svoj tablet alebo smartfón, kde je ich svet so všetkým. CD a DVD sú viac či menej neucelené, ale predsa len trochu vábnejšie. Sú spustiteľné na počítači aj notebooku, ale dnes už málo mobilné. A my sme chceli prísť s riešením, ktoré bude ucelené, vábne, ale najmä užitočné, online, spustiteľné v čomkoľvek, odkiaľkoľvek, kedykoľvek.. Pre žiakov, pre inštruktorov, pre všeobecnú bezpečnosť na cestách. Keď študent sedí v autobuse na ceste domov zo školy, môže si otvoriť v smartfóne test a ,,zahrať sa“. Na konci uvidí výsledok. Môže si pozrieť základné pojmy, možno videá s prvou pomocou, alebo iné obsahy. Je to hravé, je to ich svet. Takto tomu rozumejú.

Zoberte si ceny našej eAUTOŠKOLY. Dali sme to šialene nízko. V uvádzacej cene vychádza prístup pre jednu autoškolu od 10 EUR mesačne. Ak sa nájde autoškola,, ktorá za túto cenu odmietne umožniť prístup svojim žiakom do online vzdelávania,  sme na tom so skutočným záujmom o zlepšenie a rozšírenie možností vzdelávania a následne zlepšením dopravných pomerov naozaj veľmi veľmi zle.

Takéto cenové nastavenie je zároveň aj presvedčivým dôkazom toho, že nám naozaj nejde o nejaký samoúčelný výsostný biznis. Ale o zlepšenie stavu v tomto segmente. Prečo v tomto segmente? Pretože nedávno som sa po 23 rokoch dostal opäť do autoškoly ako žiačik o skupinu D a s hrôzou som zistil, že sa tu dokopy nič nezmenilo. Tu sú nielen medzery, tu sú rovno diery.  Naša spoločnosť mala a má vždy ambície spúšťať záujmové, odborné a druhošancové vzdelávacie projekty tam, kde bude priestor. eAUTOŠKOLA.sk do toho zapadá.

Príprava kvalitných multimediálnych materiálov a zabezpečenie ich online spustiteľnosti v akomkoľvek zariadení, ktorých je dnes celá plejáda, však obnáša množstvo odbornej práce. Toto sa nedá robiť ako koníček. A je preto logické, že ten čas a personál, ktorý toto bude zabezpečovať aj po administratívnej stránke, musia byť zaplatené. Zatiaľ totiž všetci žijeme z peňazí – ak niekto raz nájde lepší spôsob, radi sa pridáme a eAUTOŠKOLA bude zadara -:)

Čo teda dodať na záver tohto článku? eAUTOŠKOLA.sk je kompletná, je spustená, je vo svojej pilotnej prevádzke za uvádzacie ceny. Predpokladáme, že v nasledujúcich mesiacov bude prebiehať už za chodu neustále aktualizovanie, dorábanie a odborné aktualizácie tak, aby naše vyššie spomínané méty boli za každých okolností skutočnosťou. Sme presvedčení, že sa nám to podarí. A veríme, že si na svoju stranu záskame všetky tie profesné a odborné organizácie, zaoberajúce sa touto problematikou, v ktorých nechýba otvorené myslenie, vyšší než len osobný, lobistický alebo komerčný záujem  a že spoločne dostaneme prvý online vzdelávací portál autoškoly na úroveň, pri ktorej budeme môcť hovoriť len v superlatívoch.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply