TÉMATICKÉ ODBORNÉ ŠKOLENIA pre vodičov z povolania

Školenia a preškolenia k spôsobilostiam vodičov z povolania v cestnej nákladnej doprave a autobusovej doprave. Otvárajú sa podľa záujmu dopravných spoločností a iných záujemcov. Témy: Sociálna legislatíva a práca s tachografmi, Nakladanie a upevňovanie nákladu, Flotilové testovania a overovania vedomostí z rôznych oblastí v cestnej doprave ako aj vzdelávacie aktivity ďalších tém. Viac info a prehľad tém: >> ONLINE UČEBŃA – Predmety a témy


ŠKOLENIE – Príprava na skúšky k získaniu odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa taxislužby

Školenie určené pre všetky osoby, ktoré musia byť odborne spôsobilé ako vedúci dopravy alebo prevádzkovateľ taxislužby, podľa platnej legislatívy. Príprava na štátnu skúšku z predpísaných predmetov a odborných oblastí. Viac info a prehľad tém: 10| PREDMET: (PCD TAXI) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe


ŠKOLENIE – Príprava na skúšky k získaniu odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby

Školenie určené pre všetky osoby, ktoré musia byť odborne spôsobilé ako vodiči vozidiel taxislužby, podľa platnej legislatívy. Príprava na štátnu skúšku z predpísaných predmetov a odborných oblastí. Viac info a prehľad tém: 9| PREDMET: (TAX) Odborná spôsobilosť vodičov v taxislužbe 


ŠKOLENIE – Lektorské kurzy pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku

Cieľom školení je posilniť lektorské zručnosti inštruktorov autoškôl v ich inštruktorskej a lektorskej praxi. Školenie je výrazne orientované na prax rednášania, interaktivity vo vzdelávaní, motivácie účastníkov, nácvik lektorského vystúpenia atď. Viac info a prehľad tém: >> Lektroské kurzy a školenia pre inštruktorov AŠ.  Okrem lektorských školení ponúkame aj kompletné cvičné inštruktorské testy z predpísaných tém pre doškoľovacie kurzy inštruktorov a inštruktorské kurzy: >> Cvičné testy k záverečným skúškam inštruktorov autoškôl


ŠKOLENIE – Príprava na skúšky k získaniu odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej nákladnej doprave a autobusovej doprave

Školenie určené pre všetky osoby, ktoré musia byť odborne spôsobilé ako vedúci dopravy alebo prevádzkovatelia v cestnej nákladnej doprave a autobusovej doprave, podľa platnej legislatívy. Príprava na štátnu skúšku z predpísaných predmetov a odborných oblastí. Viac info a prehľad tém: 11| PREDMET: (PCD) Odborná spôsobilosť prevádzkovateľov v cestnej doprave


ŠKOLENIE VODIČOV k bezpečnosti práce a vedeniu tzv. referentských vozidiel

Toto školenie je povinné zo zákona pre všetkých vodičov do 3,5t, ktorých hlavnou náplňou práce u zamestnávateľa nie je vedenie motorových vozidiel, ale tieto vedú v rámci pracovnej činnosti. Školenie je plne online, viac info a témy:  14| PREDMET (REF): Školenia vodičov referentských vozidiel


ŠKOLENIA – Dopravná výchova – pre školy, firmy a verejnosť…

Okrem školení pre profesionálne oblasti cestnej dopravy radi zavítame aj na školy, do iných než dopravných firiem, štátnych inštitúcií, združení, dopravných podujatí a kdekoľvek inde, kde je potrebné alebo vhodné školenie či testovanie v oblastiach ako pravidlá cestnej premávky, zásady bezpečnej jazdy, ekošoférovanie, defenzívna jazda a mnohé ďalšie. Viac info a prehľad tém: >> ONLINE UČEBŃA – Predmety a témy


Viac informácií o aktuálnych vypísaných termínoch nájdete na úvodnej stránke v sekcii AKTUÁLNE ŠKOLENIA| Termíny (v pravom stĺpci). Ak požadujete vlastný rozvrh školenia, vlastné termíny a pod., neváhajte nás kontaktovať: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, info@jvscd.sk,www.jvscd.sk.

Učebné priestory a zázemie: