eAutoškola.sk – Prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV

Typ licenčného prístupu Obsahy pre výuku
alebo prípravu na skúšky:
Ceny
ONLINE
Licencia / Prístup

M

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé skupiny: A, A1, AM, B, B1, BE
>> Pravidlá cest. premávky
>> Dopravné značky a zariadenia – vyhláška č. 9/2009
>> Dopravné značky a zariadenia – vyhláška č. 30/2020
>> Križovatky
>> Zásady bezpečnej jazdy A,B
>> Náuka o vozidle – A,B
>> Záverečné testy 1-35
>> Online učebnice
>> Zdravotnícka príprava
>> Legislatívna knižnica
>> Online objednávka
Online licenčný prístup pre autoškoly:
12 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov po celý rok


Žiacke prístupy a záznamy o dištančnom štúdiu:
12 € / prístup
>> viac info

ONLINE
Spojená
Licencia / Prístup

M + V + KKV

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé + veľké skupiny + kvalifikačná karta vodiča KKV: A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T, KKV:
>> Pravidlá cest. premávky
>> Dopravné značky a zariadenia – vyhláška č. 9/2009
>> Dopravné značky a zariadenia – vyhláška č. 30/2020
>> Križovatky
>> Zásady bezpečnej jazdy A,B,C,D,E,T
>> Náuka o vozidle – A,B,C,D,E,T
>> Záverečné testy 1-60
>> Online učebnice
>> Zdravotnícka príprava
>> Legislatívna knižnica
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1): Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> Prehľad tém KKV
(CIELE č. 2): Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> Prehľad tém KKV
(CIELE č. 3): Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> Online objednávka
Online licenčný prístup pre autoškoly a školiace strediská:
20 € / mesačne
t.j. 240 € / ročne
pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov po celý rok


Žiacke prístupy a záznamy o dištančnom štúdiu:
12 € / prístup
>> viac info

ONLINE
Licencia / Prístup

KKV

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky k získaniu / predĺženiu kvalifikačnej karty vodiča KKV:
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1): Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> Prehľad tém KKV
(CIELE č. 2): Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> Prehľad tém KKV
(CIELE č. 3): Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> Online objednávka
Online licenčný prístup pre školiace strediská:
12 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet účastníkov a lektorov po celý rok


Žiacke prístupy a záznamy o dištančnom štúdiu:
12 € / prístup
>> viac info

Autoškolák.sk – Lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku 

ONLINE
Licencia / Prístup

INST

cvičné testy k príprave inštruktorov AŠ na inštruktorské skúšky – pre základné aj
doškoľovacie kurzy inštruktorov – IK a DKI
>> Prehľad tém
>> Online objednávka
Online prístup pre súkromnú osobu:

24 € / 3 mesiace

ŠKOLENIE

INST LEK

lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku
>> Prehľad tém
>> Online prihláška
Prezenčné školenie:
78 €
ŠKOLENIE

CUSTOM

školenia a online prístupy na mieru – pre autoškoly, školiace strediská, jednotlivcov…
INFO: 0948 203 003, info@jvscd.sk
dohodou

eDOPRAVCA.sk, eVODIČ.sk – Odborné kurzy, školenia a semináre pre cestných dopravcov a vodičov z povolania

KÓD ŠKOLENIA

NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY,
INFORMÁCIE
A POPIS

ŠTUDIJNÉ TÉMY,  PRIHLÁŠKA, OBJEDNÁVKA

FORMY ŠKOLENÍ A CENY
>> podrobné info o formách

klasické prezenčné
školenia v učebni / u kienta

online školenia naživo s lektorom (cez internet)

dištančné školenia v online učebni (licenčné prístupy)

PCD

ŠKOLENIE: Príprava na skúšky –  Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – osobná / nákladná,

ŠKOLENIA zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy – z jednotlivých tém:

 1. Okruh tém: Občianske právo, Obchodné právo, Daňové právo, Sociálne právo
 2. Okruh tém: Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh
 3. Okruh tém: Technické normy a technické aspekty prevádzky, Bezpečnosť na cestách

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave – vedúcich dopravy a prevádzkovateľov v cestnej doprave – u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

>> Prehľad tém PCD (1. okruh)

>> Prehľad tém PCD (2. okruh)

>> Prehľad tém PCD (3. okruh)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
198 €/ osoba

Online stretnutia
98 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
36 € 

KKV

KURZY KKV: Základný a pravidelný výcvik vodičov – osobná / nákladná doprava, Školenia vodičov z povolania

 •  CIELE č.1: Zlepšenie racionáleho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
 • CIELE č. 2: Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
 • CIELE č. 3: Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika

Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a vyhlášky 44/2016 , sú vodiči povinní podrobiť sa základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku – na takzvanom kurze KKV. Povinnosť sa vzťahuje na: vodičov nákladnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín C, C1, C+E, C1+E a vodičov vozidiel osobnej dopravy, s vodičským oprávnením sk. D, D1, D+E, D1+E.

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3)

>> Online prihláška / Objednávka

Š

Školiace stredisko Košice, Prešov:

192 €/ pravidelný výcvik 35 hod.,

900 € základný výcvik 140 hod.

––-

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
36 € 

ESL

ŠKOLENIE: Sociálna legislatíva vodičov v cestnej doprave (odborné školenie pre vodičov v cestnej doprave nad 3,5t) podľa Nariadenia ES č. 561/2006 a súvisiacej legislatívy

Odborné školenie k problematike organizácie pracovného času a dodržiavania tzv. sociálnej legislatívy vodičov v cestnej doprave podľa nariadení ES č. 561/2006 a č. 165/2014 a súvisiacou vnútroštátnou legislatívou zákonov SR č. 461/2007, 462/2007. Určené pre vodičov v cestnej doprave, vedúcich dopravy a ostatných zamestnancov v cestnej doprave, na ktorých sa vzťahuje príslušná legislatíva a povinnosti dodržiavať sociálnu legislatívu a správne používanie a ovládanie tachografov, alebo túto činnosť pre vodičov plánujú a pripravujú.

>> Prehľad tém ESL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
78 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
36 € 

TACH

ŠKOLENIE: Obsluha a praktická práca s tachografmi priamo vo vozidle + inteligentné tachografy

Špecializačný praktický seminár pre vodičov v nákladnej a osobnej cestnej doprave k obsluhe tachografov podľa platnej legislatívy. Školenie prebieha priamo vo vozidle a na praktických ukážkach. Súčasťou školenia je aj prezentácia novej generácie tzv. inteligentných tachografov.

>> Prehľad tém ESL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Sabinov
68 €/ osoba

–—

––-

CMR

ŠKOLENIE: Prepravné zmluvy vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave a v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podľa Dohovoru CMR

Školenie vodičov a pracovníkov v cestnej doprave k problematike prepravnej zmluvy vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka SR) aj medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Dohovor CMR).

>> Prehľad tém CMR

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
78 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

NAKL

ŠKOLENIE: Upínanie a zabezpečovanie nákladov v cestnej nákladnej doprave

Odborné školenie pre vodičov a ostatných zamestnancov k problematike správneho upínania a zabezpečovania nákladov v cestnej doprave, v súlade s platnou európskou legislatívou.

>> Prehľad tém NAKL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

REF

ŠKOLENIE zamestnancov -vodičov služobných tzv. referentských vozidiel (do 3,5t)

Povinné školenie zo zákona č. 124/2006 o BOZP. Každý zamestnávateľ na Slovensku je povinný zabezpečiť každému svojmu zamestnancovi, ktorý vedie firemné vozidlo (alebo súkromné vozidlo na pracovnej ceste) s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, povinné školenie (alebo následné preškoľovanie vždy po 2 rokoch) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – teda v tomto prípade z technických a dopravných predpisov v rámci obsluhy, údržby a vedenia referentského vozidla.

>> Prehľad tém REF

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov 28 €/ osoba

Online stretnutia
18
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
12 € 

GEO

ŠKOLENIE: Dopravná geografia a praktické plánovanie trás

Seminár pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike poznania a plánovania trás, cestnej siete, s ohľadom na geografické podmienky a kalkuláciu ekonomickej výhodnosti prepravy.

>> Prehľad tém KKV

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

COL

ŠKOLENIE: Colná problematika v cestnej doprave, Tranzitný režim TIR

Školenie pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike colnej legislatívy a podmienok tranzitných režimov a režimu TIR pri medzinárodnej preprave tovarov do nečlenských krjín EÚ. Povinné školenie raz za 2 roky pre vodičov MKD.

>> Prehľad tém COL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
78 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

TAX

CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIE vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb, dispečingov a digitálnych zdieľaných platforiem

Odborné školenie je možné realizovať napríklad ako vstupné či priebežné školenie vodičov, ktoré by mala dobrovoľne zabezpečiť každá zodpovedná taxislužba pre svojich vodičov, aby mala určité vstupné podklady a vedela, koho posiela za svojimi zákazníkmi. Vodiči získajú dôležité vedomosti z legislatívy, bezpečnosti a zásad prepravy cestujúcich, povinností pri výkone svojej práce, plánovania trás, získavania dopravných informácií, poradenstva a pomoci cestujúcim, profiremného správania a obsluhy taxametra. V závere školenia vodiči absolvujú online test a v prípade získania dostatočného počtu bodov obdržia certifikát o úspešnom absolvovaní školenia.

>> Prehľad témm TAXI

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

CEST

ŠKOLENIE vodičov k cestným kontrolám – práva, povinnosti, postupy, modelové situácie

Prakticky zamerané školenie pre všetkých vodičov, ktorí sa chcú naučiť, ako sa účinne a efektívne brániť počas cestných kontrol. Spoznajte správne zásady a postupy pri priestupkových konaniach v cestnej doprave. Spoznajte svoje práva ale aj povinnosti a naučte sa efektívne brániť – plaťte nižšie a zároveň zákonné sankcie za svoje priestupky (samozrejme, ideálne je nepáchať priestupky vôbec, ale občas sa ,,zadarí”).

>> Prehľad tém CEST

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

TVV

ŠKOLENIE: Teórie vedenia vozidiel, Defenzívna a úsporná jazda, Ekošoférovanie

Tématické odborné školenia vodičov, zamerané na školenia, doškolenia a opakovacie školenia v oblasti správnych vodičských zručností a jazdných techník, s ohľadom na bezpečnú, ekologickú a úspornú jazdu, okolité podmienky, terén, technické špecifiká vozidiel a vodičské možnosti.

>> Prehľad tém TVV

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
12 € 

BOZP

ŠKOLENIE: BOZP a PO

Vstupné a opakované zákonne povinné školenia zamestnancov v cestnej doprave k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany

>> Prehľad tém DALS

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
28 €/ osoba

Online stretnutia
16
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
12 € 

GDPR

ŠKOLENIE: GDPR

Školenie zamestnancov v cestnej doprave, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe nariadenia GDPR

>> Prehľad tém DALS

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
28 €/ osoba

Online stretnutia
16
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
12 € 

OSO

ŠKOLENIE: Osobný rozvoj zamestnancov v cestnej doprave

Školenia osobného rozvoja, motivácie, komunikačných a sociálnych zručností, Certifikované testovanie zamestnancov a manažérov v cestnej doprave diagnostickou metodikou Hogan assessments – www.hoganassessments.com

>> Prehľad tém OSO

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
ceny dohodou

Online stretnutia
ceny dohodou

Doplnkové štúdium v online učebni (v cene)

DIGI

ŠKOLENIE: Digitálne zručnosti zamestnancov v cestnej doprave

Školenia zručností práce s PC a internetom, práca s Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),

>> Prehľad tém DIGI

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
ceny dohodou

Online stretnutia
ceny dohodou

Doplnkové štúdium v online učebni (v cene)

ROČNÝ BALÍK SLUŽIEB “EDOPRAVCA.SK”

Pre pre trvalo učiace sa organizácie v cestnej doprave, dopravné spoločnosti a vodičov pre nákladnú a osobnú dopravu.

 • Celoročný prístup do online učebne bez obmedzenia
  pre odborné a tématické školenia, zaškoľovacie aktivity zamestnancov na témy v cestnej doprave s našim lektorom alebo vo vašej réžii.
 • KURZY KKV – základný a pravidelný výcvik vodičov
  na základe požiadavky dopravnej spoločnosti realizujeme celý proces získania alebo predĺženia KKV od prihlasenia až po otestovanie vodiča
 • Členstvo v online  poradni počas trvania predplatenej licencie
  uzavretá online skupina, pre výmenú skúsenosti s inými dopravnými spoločnosťami a vodičmi
 • eSPRAVODAJ.sk
  priebežný mesačný sumár aktualít a noviniek v doprave na váš email, aj v konte online učebne
 • Réžia vzdelávacieho procesu
  odborné a poradenské online konzultácie počas trvania doby predplatenej licencie
 • eDISPEČING.SK
  databanka prepráv a príležitosti v cestnej doprave

Benefity v cene Ročného balíka služieb EDOPRAVCA.SK

 • Dotazník psychotestov
  pre interné overenie spôsobilosti vodičov
 • Legislatívna knižnica
  legislatívne novinky a dôležité informácie v cestnej doprave
 • Online testy autoškoly
  pre interné overenie spôsobilosti vodičov

OBSAH TÉM: Ročný balík EDOPRAVCA

Ročný balík EDOPRAVCA.SK pre nákladnú a autobusovú dopravu:

Štandard:
Cena: 350 € s DPH

*Nadštandard:
individuálne prístupy pre vzdelávanie a testovanie vodičov – vytvorenie cenovej ponuky na základe konzultácie

Online prihláška / Objednávka

Pre viac informácií a cenovú kalkuláciu kontaktujte:

VÝCHODNÉ  A STREDNÉ SLOVENSKO:
Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, info@jvscd.sk

ZÁPADNÉ A STREDNÉ SLOVENSKO:
Tomáš Rypák, tel. 0908 65 65 67, tomas.rypak@jvscd.sk

Potrebujete poradiť?
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@jvscd.sk