eAutoškola.sk – Prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV

Služba Obsahy pre výučbu
alebo prípravu na skúšky:
Ceny

1. ROČNÁ
LICENCIA M

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé skupiny: A, A1, AM, B, B1, BE
>> PCP | Pravidlá cestnej premávky
>> PCP | Dopravné značky a zariadenia – vyhl. č. 30/2020
>> PCP | Križovatky a dopravné situácie
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel
>> ZBJ,EKO | Zásady bezpečnej jazdy A,B
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe – A,B
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií

>> TES | Záverečné testy 1-35
>> POM | Zdravotnícka príprava
>> LEG | Legislatívna knižnica
Online licenčný prístup pre autoškoly a školiace strediská:
144 € / prvý rok

a 130 € / každý ďalší rok – pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov po celý rok


>> Online objednávka

1. SPOJENÁ ROČNÁ
LICENCIA M + V + KKV

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé + veľké skupiny + kvalifikačná karta vodiča KKV: A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T, KKV:
>> PCP | Pravidlá cestnej premávky
>> PCP | Dopravné značky a zariadenia – vyhl. č. 30/2020
>> PCP | Križovatky a dopravné situácie
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel
>> ZBJ,EKO | Zásady bezpečnej jazdy A,B
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe – A,B
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií
>> TES | Záverečné testy 1-60
>> POM | Zdravotnícka príprava
>> LEG | Legislatívna knižnica

>> KKV | Prehľad tém KKV (CIELE č. 1): Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> KKV | Prehľad tém KKV
(CIELE č. 2): Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> KKV | Prehľad tém KKV
(CIELE č. 3): Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
Online licenčný prístup pre autoškoly a školiace strediská:
240 € / prvý rok

a 216 € / každý ďalší rok – pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov po celý rok


>> Online objednávka

2. CDVaE – ŽIACKE KONTÁ
K ROČNEJ LICENCII

Žiacke kontá k ročnej licencii:


>> viac info
>> Online objednávka

1 až 9 12€/konto/rok
10 až 19 10€/konto/rok
20 až 29 8€/konto/rok
30 až 49 6€/konto/rok
50 a viac 4€/konto/rok

3. CDVaE – ŽIACKE KONTÁ + VÝUČBA ŽIAKOV ELEARNINGOM, K ROČNEJ LICENCII

Pre autoškoly a školiace strediská KKV

>> viac info
>> Online objednávka

1 žiak – účastník elearningu:
18 €
V cene je 50% teórií podľa platnej legislatívy.
Poznámka: pri prechode zo žiackych kont na služby Centra dištančnej výučby a elearningu poskytujeme zľavy z ceny vo výške ceny existujúcich žiackych kont vo vašej autoškole

Autoškolák.sk – Lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku

Služba Obsahy pre výučbu
alebo prípravu na skúšky:
Ceny
ROČNÁ
Licencia / Prístup

INST

výučbové teoretické predmety Pedagogika, Psychológia a Rétorika pre inštruktorov autoškôl,
cvičné testy k príprave inštruktorov AŠ na inštruktorské skúšky
>> Prehľad tém
>> Online objednávka
Online licenčný prístup pre autoškoly / výcvikové zariadenie SKVZA:
144 € / prvý rok

a 130 € / každý ďalší rok – pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov po celý rok
ONLINE
Služba

INST LEK

lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku
>> Prehľad tém
>> Online objednávka
Kombinované školenie:
78 € / účastník
CUSTOM školenia a online prístupy na mieru – pre autoškoly, školiace strediská, jednotlivcov… INFO: 0948 203 003, info@jvscd.sk dohodou

Potrebujete poradiť?
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@eautoskola.sk