Vážení učitelia teórií v autoškolách a školiacich strediskách KKV, v prípade že ste si dali aktivovať žiacke kontá, aby ste mohli svedomito realizovať elearningové vzdelávanie a dohliadať a spravovať samoštudijné aktivity žiakov vašej autoškoly na základe zadaných úloh, postupujte pri správe a riadení výučby takto:

PRIHLÁSENIE SA DO ONLINE UČEBNE:

  • Pre prihlásenie sa do online učebne kliknite na tlačidlo >>Prihlásiť sa<<  v hlavnom menu stránky. Použite prihlasovací mail a pridelené heslo vášho učiteľského konta, ktorým je konto ročnej licencie (poznámka: heslo si nechajte v vo webovom prehliadači uložiť, aby ste ho nemuseli opakovane zadávať a od tej chvíle sa budete prihlasovať už len na dva kliky).

Po prihlásení sa môžete jednak začať prednášať akékoľvek témy v prezenčnej alebo dištančnej hodine z predmetov a tém (projekcia v učebni, online prenos atď.), prípadne môžete kliknúť na tlačidlo ZÁZNAMY ŠTUDIJNÝCH AKTIVÍT V ŽIACKYCH KONTÁCH:

Po kliknutí na Záznamy študijných aktivít v žiackych kontách sa vám zobrazí toto administračné rozhranie žiackych kont:

Najprv vidíte CELKOVÝ PREHĽAD ŽIAKOV – zoznam vašich žiackych kont a základný číselný prehľad (sumár) absolvovanosti / čiastočnej absolvovanosti / neabsolvovanosti predmetov vašimi žiakmi v celej skupine.

Ak kliknite na tlačítko Pozrieť podrobnosti u ktoréhokoľvek žiaka (konta), zobrazia sa vám percentuálny sumár absolvovanosti / rozštudovanosti Predmetov konkrétneho žiaka:

Ak v kolónke ,,ABSOLVOVANÉ NA 100% DŇA” uvidíte záznam dátumu, daný predmet bol preštudovaný kompletne a teda učivo absolvované. Ak záznam dátumu chýba, aplikácia ešte nebola absolvovaná alebo nebola úplne absolvovaná (je teda rozštudovaná)

Keďže každý Predmet obsahuje LEKCIE / TÉMY / VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE, kliknutím na Pozrieť podrobnosti  rýchlo zistite, ktoré konkrétne Témy (Lekcie) v danom Predmete žiak absolvoval a ktoré nie. Zobrazí sa prehľad dokončenia / nedokončenia (Status) konkrétnych tém (výučbových aplikácií).

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať. Pravidelne organizujeme zaškoľovacie online webináre, na ktorých vás zacvičíme do používania týchto dát v žiackych kontách. Po krátkom tréningu si ich vžijete a poskytnú vám skvelý a rýchly prehľad činnosti žiakov v dištančnej zložke vzdelávania formou elearningu.

OTÁZKY A HOTLINE PODPORA:
info@jvscd.sk
tel. 0948 203 003