Vážení učitelia, v prípade že ste si dali aktivovať žiacke kontá, aby ste mohli svedomito realizovať dištančné vzdelávanie a dohliadať a spravovať študijné aktivity žiakov vašej autoškoly, postupujte pri správe a riadení výučby takto:

PRIHLÁSENIE SA DO ONLINE UČEBNE:

  • Pre prihlásenie sa do online učebne kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa vľavo v hlavnom menu. Použite prihlasovací mail a pridelené heslo (poznámka: heslo pre akékoľvek učiteľské a žiacke konto vám zmeníme na požiadanie emailom počas celého roka platnosti kedykoľvek, pri zmene používateľa / žiaka a podobne).

  • po prihlásení sa do učiteľského konta odteraz vidíte vľavo úplne hore možnosť kliknúť na tlačidlo JVSCD.sk 2021 – NÁSTENKA – kliknite naň.

NÁSTENKA

Zobrazí sa vám administračné rozhranie – NÁSTENKA. K tomu aby ste mohli rýchlym spôsobom zistiť, či konkrétny žiak/žiaci absolvovali zadané dištančné učivo / výučbové aplikácie, kliknite na kartu ,,ZÁZNAMY DIŠTANĆNÉHO ŠTÚDIA V ŽIACKYCH KONTÁCH”:

  • Zobrazí sa zoznam vašich žiackych kont a číslený sumár absolvovanosti / neabsolvovanosti výučbových aplikácií vašimi žiakom / kontami. Ak chcete zistiť ktoré konkrétne učivo žiak absolvoval a v ktorý deň ho dokončil, kliknite na tlačidlo Zobraziť podrobnosti v poslednom stĺpci akéhokoľvek riadku s výučbovým kontom:

  • V tejto chvíli sa vám už zobrazí zoznam výučbových aplikácii – ak v kolónke ,,ABSOLVOVANÉ NA 100% DŇA” uvidíte záznam dátumu, aplikácia bola preštudovaná a teda učivo absolvované. Ak záznam dátumu chýba, aplikácia nebola absolvovaná alebo nebola úplne absolvovaná:

Spomínané základné dáta vám postačia k tomu, aby ste uznali / neuznali žiakovi predpísané učivo.


ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako ste si istotne na Nástenke všimli, onlinesystém zaznamenávania aktivít obsahuje aj ďalšie globálne či špecifické štatistiky a záznamy o činnosti vašich žiakov v online učebni – napríklad:

Karta VŠEOBECNÉ ŠTATISTIKY vám poskytuje určitý súhrnný graf – obraz o činnosti vašej žiackej skupiny za uplynulé obdobie a číselný podiel absolvovania / neabsolvovania výučbových aplikácií v ktorých sú žiaci zapísaní a pod.

Na karte FILTER AKTIVÍT si môžete vyfiltrovať konkrétneho žiaka či celú skupinu a vytvoriť vlastný prehľad záznamov k akejkoľvek výučbovej aplikácii za určité obdobie. Obdobne funguje aj PRO PANEL ACTIVITY, ktorý je taktiež dostupný z Nástenky.

Na karte ANALÝZY TESTOV si môžete zobrazovať podrobné dáta z testov, ktoré vaši žiaci už absolvovali a získať tak mnoho cenných a užitočných informácií o tom, čomu rozumejú / nerozumejú, čo dovysvetliť prezenčne a podobne.


Podrobnejší popis a ceny žiackych kont nájdete v tomto článku: https://www.eautoskola.sk/ako-efektivne-vyucovat-s-eautoskolou-xiv-cast-ucitelske-a-ziacke-konta-sledovanie-a-zaznamy-distancneho-vzdelavania/. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať!

HOTLINE PODPORA:
info@jvscd.sk
tel. 0948 203 003

Poznámka: Do mailu nám prosím uveďte prihlasovací email aj aktuálne používané heslo aby sme vedeli rýchlo a efektívne vyriešiť prípadné vaše podnety.