Vážení učitelia, v prípade že ste si dali aktivovať žiacke kontá, aby ste mohli svedomito realizovať dištančné vzdelávanie a dohliadať a spravovať študijné aktivity žiakov vašej autoškoly, postupujte pri správe a riadení výučby takto:

PRIHLÁSENIE SA DO ONLINE UČEBNE:

  • Pre prihlásenie sa do online učebne kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa v hlavnom menu. Použite prihlasovací mail a pridelené heslo vášho učiteľského konta, ktorým je konto ročnej licencie (poznámka: heslo si nechajte v vo webovom prehliadači uložiť, aby ste ho nemuseli opakovane zadávať a od tej chvíle sa budete prihlasovať už len na dva kliky).

  • po prihlásení sa do učiteľského konta odteraz vidíte vľavo úplne hore možnosť kliknúť na tlačidlo >>ONLINE UČEBŇA: ADMINISTRÁCIA | NÁSTENKA – kliknite naň.

ADMINISTRÁCIA

Zobrazí sa vám administračné rozhranie.

Ako už viete, online učebňa je štruktúrovaná do PREDMETOV, ktoré obsahujú TÉMY / LEKCIE / VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE. Tento posledný trojpojem označuje to isté – teda dielčie témy každého predmetu, zostrojené ako výučbové aplikácie. Štátny systém JISCD ich však označuje pojmom Lekcie.

K tomu aby ste mohli rýchlym spôsobom zistiť, či konkrétny žiak/žiaci vašej skupiny absolvovali zadané dištančné učivo – predmety a ich výučbové aplikácie/lekcie/témy, kliknite na Nástenke na kartu ,,ZÁZNAMY DIŠTANĆNÉHO ŠTÚDIA V ŽIACKYCH KONTÁCH:

Nasledujúce dáta na tejto karte budeme zobrazovať v troch úrovniach, ktoré sa vnárajú do seba:

1. ŽIACKE KONTÁ – ZÁKLADNÝ PREHĽAD

  • Ide o zoznam vašich žiackych kont a základný číselný prehľad (sumár) absolvovanosti / čiastočnej absolvovanosti / neabsolvovanosti predmetov vašimi žiakmi v celej skupine:

Z úrovne celej skupiny poďme k jednotlivým žiakom skupiny:

2. ŽIAK A JEHO PREDMETY – PERCENTUÁLNY PREHĽAD ICH ABSOLVOVNOSTI

  • Kliknite si na ktoréhokoľvek žiaka a zobrazí sa percentuálny sumár absolvovanosti / rozštudovanosti predmetov konkrétneho žiaka:

  • Ak v kolónke ,,ABSOLVOVANÉ NA 100% DŇA” uvidíte záznam dátumu, daný predmet bol preštudovaný kompletne a teda učivo absolvované. Ak záznam dátumu chýba, aplikácia ešte nebola absolvovaná alebo nebola úplne absolvovaná (je teda rozštudovaná)

3. LEKCIE / TÉMY / VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE PREDMETU – STATUSOVÝ PREHĽAD ich DOKONČENIA / NEDOKONČENIA:

  • Ak potrebujete zistiť, ktoré konkrétne témy (lekcie) v danom predmete žiak absolvoval a ktoré nie, rozkliknite v riadku žiaka podrobnosti napravo. Zobrazí sa prehľad dokončenia / nedokončenia (status) tém. Dáta si môžete exportovať tlačidlom Excel export, ktorý si následne otvore v programe Excel a uložte ako PDF.

Spomínané tri úrovne dát vám spoľahlivo postačia k tomu, aby ste si ich vyhodnotili a uznali / neuznali žiakovi zadané učivo.

Ako ste si istotne v Administrácii všimli, online systém zaznamenávania aktivít obsahuje aj ďalšie globálne či špecifické štatistiky a záznamy o činnosti vašich žiakov v online učebni. Pre naše potreby v autoškoláctve nie sú potrebné.

ZÁZNAM Z WEBINÁRA

Pre komplexnejšiu predstavu si pozrite nasledujúce video, ktoré je zostrihaným záznamom z voľne rozprávaného zaškoľovacieho webinára. Video má tri obsahové časti:

  • 00:00 min: Používanie online učebne – Predmety, Témy, Lekcie (výučbové aplikácie),
  • 11:55 min: Žiacke kontá – správa žiackych kont, kontrola záznamov z dištančného vzdelávania,
  • 21:18 min: Tipy k práci so žiakmi

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať. Pravidelne organizujeme zaškoľovacie online webináre, na ktorých vás zacvičíme do používania týchto dát v žiackych kontách. Po krátkom tréningu si ich vžijete a poskytnú vám skvelý a rýchly prehľad činnosti žiakov v dištančnej zložke vzdelávania formou elearningu.

HOTLINE PODPORA:
info@jvscd.sk
tel. 0948 203 003