Aktuality a články

Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave

Aktuálne pripravovaný zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje: a) zriadenie Jednotného informačného systému v cestnej doprave (ďalej len „cestný informačný systém”), […]