Oznam: Od tohto týždňa prebiehajú úpravy rozhrania a funkcionalít online učebne

Vážení klienti, touto cestou vám chceme oznámiť, že počnúc týždňom od 19.2.2018 prebiehajú v online učebni balíky úprav, na základe podnetov a pripomienok od vás, užívateľov – k ich zaslaniu sme vás vyzvali ešte začiatkom roka. Online učebňa je dnes už obsahovo takmer kompletná (ešte čosi dopracúvame do OS v cestnej doprave), ale ako sme už avízovali, rok 2018 sa už bude niesť v znamení neustáleho vylepšovania a úprav podľa vašich požiadaviek.

Online učebňa bude počas úprav naďalej bežať v štandardnom režime, iba občas sa objaví krátkodobý (nie viac než minútový) výpadok služby – v prípade aktualizácie systému LMS Moodle a jeho zásuvných modulov, na najnovšiu verziu. Budeme sa snažiť aktualizovať najmä v noci a cez víkendy. Doposiaľ sme upravili:

  • vylepšený režim v mobilnom prehliadaní obsahov – zmena farby pozadia systému pri ťuknutí prstom zo zelenej na čiernu (rovnako ako pri prezeraní na počítačovej obrazovke) – vylepšená viditeľnosť textov rubrík a panelov
  • občasné ,,strácanie sa“ výpisu Predmetov na úvodnej stránke online učebne
  • umiestnenie loga eAutoškola.sk v responzívnom prevedení – zladenie s portálovou časťou eAutoškoly.sk
  • oprava dlhších názvov tém, pretekajúcich cez textové bloky (zmena fixných na fluidné vlastnosti)
  • v predmetoch PCP postupne nabiehajú do panelov médií možnosti zobrazovať ilustračné obrázky, náčrty a audio komentáre  – vylepšuje sa ovládanie a práca s multimédiami

Za bežných okolností prebiehajúce úpravy žiadnym spôsobom neovplyvnia možnosti práce s online učebňou. Avšak v prípade, že sa stretnete s akýmkoľvek problémom a máte chvíľu času, prosíme, dajte nám vedieť, aby sme skontrolovali, či ide iba o dočasný stav počas prác, alebo bug, ktorý vzápätí vyriešime.

Jaroslav Verlík