OZNAM | Nový podpredmet pre kurzy KKV – pre pravidelný výcvik (35 hodín)

Vážený prevádzkovatelia školiacich stredísk KKV, touto cestou by sme vám radi oznámili že v našej online učebni JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave na www.jvscd.sk sme doterajší predmet KKV s výučbovými obsahmi pre kurzy KKV rozšírili o samostatný sekciu aplikácií pre pravidelný výcvik (35 hodín). Obsahy sú pripravené v súlade s oficiálnymi výučbovými cieľmi a osnovami.

V súčasnosti sa obsahy pre základný výcvik KKV označujú ako KKV 140 a obsahy pre pravidelný výcvik ako KKV 35 . Je to jediná ponuka obsahov pre KKV na Slovensku! Veríme že vás nová zmena poteší a pomôže vám vzdelávať vašich klientov aj na pravidelnom výcviku vodičov. Nový podpredmet nájdete tu: 9| PREDMET: (KKV – 35) ŠKOLENIE KKV PRAVIDELNÝ VÝCVIK (35 hodín) – nákladná cestná doprava

Pre našich existujúcich klientov sa nič nemení. Ak sa chcete pridať k nám, tu je prehľad našli ročných licencií a služieb Centra dištančnej výučby a elearningu: PREHĽAD ROČNÝCH LICENCIÍ ONLINE UČEBNE A SLUŽIEB CDVaE 

Jaroslav Verlík