OZNAM | Aktualizácia online učebne – Nariadenie č.561/2006 novým Nariadením č. 1054/2020

Kolegovia, ktorí učíte KKV a máte naše licencie M+V+KKV alebo KKV – v online učebni máte aktualizovanú aplikáciu s Nariadením č. 561/2006 (sociálna legislatíva, práca vodičov a osádok), novým Nariadením č. 1054/2020, ktoré začalo platiť dňom 20.08.2020.