Otázky a odpovede – šikovné online aplikácie k učeniu aj prípravám na skúšky

Bežne dostupné testy preveria účastníkov vašich kurzov z pravidiel cestnej premávky, značiek a križovatiek. To je v poriadku – ale čo ďalšie témy? Napríklad ku konštrukcii, údržbe vozidiel a odstraňovaniu nedostatkov? K predmetom na kurzoch KKV? Alebo k odbornej spôsobilosti v taxislužbe?

Pre prípravu žiadateľov v týchto a ďalších tématických oblastiach vyvíjame nové online aplikácie typu Otázky a odpovede. Ich princíp je veľmi jednoduchý – k otázkam, ktoré sa používajú na opakovanie, precvičovanie, či na záverečných skúškach, sme pripravili vypracované odpovede, ktoré rýchlou a prehľadnou formou poskytujú prístup k odpovediam tak, aby sa účastníci kurzov nemuseli predierať húštinami superodborných textov v rôznych hrubých zväzkoch, pochádzajúcich z pera dopravných expertov. V žiadnom prípade ich nechceme spochybňovať. Z vodičov však dopravní experti nebudú – avšak predsa potrebujú poznať nastolené tématiky v rámci z prípravy na získanie odborných spôsobilostí ale aj do praxe na cesty. Aj preto sme zareagovali.

Pritom – nevymysleli sme ďalšie koleso na voze, ale použili osvedčené a efektívne riešenie – týmto spôsobom sa totiž učí odborné témy väčšina vysokoškolákov. Robia si poznámky, vypracúvajú odpovede na zadané osnovy (sylaby) k predmetom a simulujú tak zadávanie otázok na skúškach. Nuž a my sme túto činnosť posunuli o krok ďalej – do digitálnej podoby.

Naše online aplikácie typu Otázky a odpovede sú teda podrobnými zbierkami interaktívnych kariet s názvami otázok k zvolenej téme alebo problematike. Po kliknutí na názvy otázok sa v kartách zobrazia vypracované odpovede. Jednoduché však? Tieto aplikácie je možné z didaktického hľadiska používať niekoľkými spôsobmi:

  • náučnou formou: klikáte na karty s otázkami a čítate si odpovede – učíte sa. Môžte si popritom robiť poznámky na papier a podobne
  • opakovacou formou: čítate na kartách znenia otázok, ale neotvárate odpovede a pokúšate sa otázky zodpovedať vlastnými slovami. Následne otvorením karty si overíte, do akej miery ovládate učivo
  • skúškovou formou: na jednotlivé otázky vypracovávate odpovede písaním na papier a následným ústnym prednesom, čím simulujete skúšku

Super nie? Určite vás poteší, že naše interaktívne aplikácie sú plne prehrávateľné v mobiloch aj tabletoch a to priamo online – nič netreba sťahovať ani inštalovať, postačí vám bežné pripojenie k netu – cez wifinu, alebo mobilné pripojenie. Toto už dnes nie je problém azda nikde.

V súčasnosti máme spracovanú asi dvadsiatku takýchto aplikácii s takmer osemstovkou otázok a vypracovaných odpovedí. Rozširujú tak doterajšie multimediálne a interaktívne obsahy online učebne eAutoškoly o nové prístupy a vzdelávacie obsahy pre technické vzdelávanie a pre veľké skupiny (kurzy KKV), ku ktorým podklady je ťažké zohnať v bežnej praxi.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
Tel. 0948 203 003
Mail: info@eautoškola.sk

Mrknite si krátku ukážku interaktívnej karty:

OaO

Be the first to comment

Leave a Reply