OPAKOVACIE TESTY | Príprava k započítaniu výučby formou elearningu do JISCD

K  aktuálnym záverečným testom na vodičských kurzoch, ktoré máme v online učebni eAutoškola.sk od nepamäti, nedávno pribudli vami očakávané opakovacie tématické testy z rôznych predmetov, k precvičovaniu a prehlbovaniu učiva žiakmi, ale aj k príprave na započítaniu výučby formou elearningu.

Opakovacie jednotématické testy obsahujú batérie otázok (desiatky až stovky), z ktorých sa pri každom ďalšom spustení testu vygeneruje vždy 10 náhodne vybraných otázok, za ktoré žiak získa / nezíska po jednom bode. Testy teda presne imitujú funkčnosť kontrolných testov v JISCD pre uznanie formou elearningu. Neblokujú však spúšťanie na 3 hodiny, ale môžete si ich spúšťať do bezvedomia )))

Dostupné sú testy v dvoch kategóriách:

  • OP-M, pre skupiny B1,B,T
  • OP-V, pre skupiny C,D,E
  • OP-ZK, spoločné testy – značky a križovatky

V oboch sa nachádzajú testy z predmetov: PCP, TVV, ZBJ a NVÚ. Užívajte k úžitku a v zdraví )))

Jaroslav Verlík