ONLINE UČEBŇA | Vykonané a pripravované zmeny a aktualizácie za uplynulé obdobie

Vážení autoškoláci a klienti, v krátkosti vám prinášame informačný prehľad o novinkách a vylepšeniach v online učebni eAutoškola.sk

VYKONANÉ ZMENY A AKTUALIZÁCIE

V predmete KRZ: Križovatky a dopravné situácie) sme kompletne prebudovali výučbové aplikácie – jednotlivé križovatky sme zlúčili do jednej spoločnej aplikácie, ktorá je flexibilnejšia najmä pre výučbové potreby, doplnili sme statické úvodné náčrty, aplikácia sa načítava naraz a je plne responzívna aj pre mobilné zariadenia pre žiakov v žiackych kontách,

V predmete PCP: pravidlá cestnej premávky – zákon č. 8/2009 prebehli všetky aktualizácie v súvislosti s nedávnymi legislatívnymi zmenami v zákone

V predmete DZZ: Dopravné značky a zariadenia, pribudli prehľadné tabule s celkovým vyobrazením dopravných značiek spolu – EBOOK

V predmete OP – Opakovacie tématické testy, sme pre skupiny C,D,E,T – Náuka o vozidle a údržbe, kompletne aktualizovali cvičné otázky a vyriešili správne odpovede (800 otázok).

V predmete KKV-35 (pravidelný výcvik vodičov z povolania) pribudla nová aktualizačná výučbová aplikácia s prehľadom uplynulých aj budúcich zmien v zákonoch SR a nariadeniach EÚ pre roky 2020 až 2026 – pravidelne ďalej aktualizujeme

V predmete KKV-140 (základný výcvik vodičov z povolania) sme doplnili EBOOKY s kompletnými testovými otázkami s vyznačením správnych odpovedí pre nákladnú aj autobusovú dopravu, k záverečnej príprave na skúšky

PRIPRAVUJEME

V predmete PCP: Pravidlá cestnej premávky – zákon č. 8/2009, počas nasledujúcich týždňov prenahrajeme audionahrávky jednotlivých ustanovení a písem zákona tak, aby audia boli aktuálne po množstve zmien za uplynulé dva roky.

Keďže technológie napredujú míľovými krokmi, k decembru 2022 plánujeme mať prebudované všetky výučbové aplikácie pre autoškoly a školiace strediská KKV vo všetkých predmetoch (podobne ako teraz pri križovatkách), ktoré sa budú načítavať bleskovou rýchlosťou, budú mať konzistentný vzhľad na obrazovkách či projektoroch a zároveň skvelé responzívne zobrazovanie v tabletoch a mobiloch pre žiakov v žiackych kontách.

Ďakujeme za vašu trvalú priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!