ONLINE UČEBŇA | Nové možnosti správy žiackych kont k ročnej licencii

Vážení klienti, v uplynulých dňoch sme pridali niekoľko nových možností práce so žiackymi kontami, najmä:

  • každý učiteľ môže odteraz z učiteľského v žiackych kontách nastavovať rovnaké prihlasovacie údaje (osobné číslo JISCD, email a heslo), aké žiak používa aj v štátnom JISCD – zjednotí sa tým používanie JISCD a JVSCD
  • žiakom môžete nastaviť pri priradzovaní konta vlastné meno a priezvisko, osobné číslo JISCD a emailovú adresu – tým pádom sa generujú záznamy o dištančnom štúdiu na priame meno
  • zároveň máte možnosť na jeden klik resetovať akékoľvek žiacke konto vo svojej skupine (autoškole) a priradiť ho inému žiakovi

Tu nájdete zostrihané voľné video o tom, ako používať online učebňu, spravovať žiacke kontá a sledovať záznamy o dištančnom štúdiu – video je na konci tohto článku:  https://www.eautoskola.sk/pokyny-pre-ucitelov-autoskol-k-distancnemu-studiu/.