LEGISLATÍVA | Nový zákon č.106/2018 o prevádzke vozidiel na cestách

K 23. máju 2018 sme v našej online učebni eAutoškola.sk kompletne aktualizovali zmeny v súvislosti s novým zákonom č. 106/2018 o premávke na pozemných komunikáciách a niekoľkých jeho nových vyhlášok, ktoré nahrádzajú tie staré. Novinky a zmeny však stoja za širší popis a preto vám prinášame článok portálu www. kosicednes.sk, ktorý vhodne a zrozumiteľne zhrnul najdôležitejšie z nich.

Ušetríte na STK

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypracovalo k zákonu o prevádzke vozidiel v cestnej premávke jedenásť vyhlášok, pričom jedna z nich upravuje aj lehoty technických kontrol. „Vozidlá kategórie L1e – malé motocykle do 50 kubických centimetrov, kategórie L2e – malé trojkolky do 50 kubíkov, kategórie O1 – malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov a kategórie R1 – malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kilogramov nebudú podliehať pravidelnej technickej kontrole,“ objasnil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Zároveň dodal, že motocyklom od 50 do 125 cm3, motocyklom s postranným vozíkom od 50 do 125 cm3, prípojným vozidlám od 750 do 3 500 kg a prípojným vozidlám za traktor od 1 500 do 3 500 kg sa zvyšuje lehota pravidelnej technickej kontroly na frekvenciu raz za štyri roky.

K zrušeniu povinnosti pravidelnej kontroly technického stavu určitých vozidiel, predĺženiu lehôt povinných STK sa pridá aj zníženie pokút za nedodržanie zákonom stanovených termínov vykonania STK. Ak majiteľ auta s takouto pokutou absolvuje do 15 dní danú technickú či emisnú kontrolu a zaplatí tretinu z tejto sankcie, bude sa považovať za uhradenú. Vodiči si tak môžu znížiť pokutu zo 165 eur na 55 eur.

Na základe vykonaných technických kontrol sa môže vozidlo označiť za spôsobilé alebo nespôsobilé. Po novom pribudne pojem „dočasne spôsobilé.“ Pre majiteľa to znamená, že bude mať 60-dňovú lehotu na odstránenie chýb vozidla. Ak počas nej chybu odstráni, môže si v tejto lehote STK zopakovať.

Článok dočítate tu:  https://kosicednes.sk/styl-ine/niektore-vozidla-uz-nepotrebuju-stk/