Návrhy vyhlášok o výcviku a autoškolách sú dostupné na prezretie

Na stránkach ministerstva spravodlivosti, v portáli predpisov, nájdete materiály, ktoré súvisia s autoškoláckymi problematikami. Materiály v legislatívnom procese:

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=8743&langEID=1

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 259/2012 Z. z.:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=8746&langEID=1

Be the first to comment

Leave a Reply