Náš tip: Príručka najlepších postupov pre zabezpečenie nákladu v cestnej doprave EÚ

Podrobujete sa základnému alebo pravidelnému výcviku na niektorom kurze KKV? Alebo len chcete získať nové vedomosti o  tom, ako bezpečne nakladať rôzne tovary a predmety?  Dnes by sme vás radi upozornili na skvelý ebook s názvom Príručka najlepších postupov pre zabezpečenie nákladu v cestnej doprave štátov EÚ. Účelom tejto príručky je poskytnúť základné praktické rady a inštrukcie všetkým osobám podieľajúcim sa na nakladaní/vykladaní a zabezpečení nákladu na vozidlách, vrátane prepravcov a špeditérov. Tieto rady a inštrukcie sú tiež užitočné pre orgány presadzovania práva vykonávajúce cestné technické kontroly v súlade so smernicou 2014/47/EÚ.

Príručku nájdete vo forme elektronickej listovacej publikácie v našej online učebni: >> EBOOK: Príručka najlepších postupov pre zabezpečenie nákladu v cestnej doprave štátov EÚ.

Be the first to comment

Leave a Reply