Na slovíčko… dnes s Jozefom Tomčom: ,,Stále nám chýbajú dôležité informácie.“

KOŠICE – V dnešnom diele našej pravidelnej rubriky Na slovíčko… hovoríme s Jozefom Tomčom, majiteľom autoškoly v Košiciach. Oslovili sme ho s otázkou, aké pozitíva  a prípadne aj negatíva prinesie tohtoročná legislatíva a aktuálne problémy trápia ich autoškolu dnes:

,,Zmeny, ktoré prichádzajú, hodnotím jednoznačne pozitívne. Zaistí sa tak, že pre každú autoškolu bude mať 45-minútová hodina skutočných 45 minút. V našej autoškole používame GPS zariadenia už dlhší čas a osvedčili sa pre všetky strany – kedykoľvek máme kompletné a podrobné informácie o reálnom jazdení každého žiaka a vieme tak ľahko zistiť, či daný žiak absolvoval jazdy v rozsahu, v akom mal. Dokonca, vieme tieto informácie poskytnúť aj rodičom žiakov v prípade potreby, ak sa vyskytnú nejaké nezrovnalosti.

Čo považujete v súčasnosti za problém pri zavádzaní nových povinností a legislatívy?

,,Stále nám chýbajú dôležité informácie o tom, ako bude systém vyhodnocovať odučené a odjazdené a na základe akých kritérií bude vydávať o tom osvedčenie. V legislatíve sa o tomto nepíše a pokiaľ mám informácie, beží testovacia prevádzka, ktorá by na tieto problémy mohla dať odpoveď a následne sa budem vedieť vyjadriť o tom, či a ako to celé bude fungovať. Určite sa však všetky problémy budú musieť vyriešiť, veď vzdelávanie v autoškolách sa predsa nemôže len tak zastaviť.“

ďakujem za rozhovor
Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply