Ministerstvo dopravy uvažuje o výstavbe tréningových centier pre autoškolákov

Na Slovensku sa v tomto období uvažuje o zriadenî tréningových centier pre absolventov autoškôl, ktorí by sa mohli po ukončení základného výcviku naučiť aj to, ako v praxi zvládať náročné či kritické dopravné situácie. Tréningové centrá by mali vzniknúť vo všetkých krajských mestách, aby sa tak poskytli možnosti pre záujemcov v celej krajine.

Podĺa odborníkov z oblasti dopravy je praktická príprava v autoškolách nedostatočná. Vyškoĺovanie vodičov v tréningových centrách by údajne mohlo znîžiť percentuálnu smrteĺnú nehodovosť až o 23 percent a lepšie pripraviť vodičov na reálnu prax na cestách.

Keďže v súčasnosti nie sú známe informácie o tom, z akých prostriedkov by sa centrá vystavali a ako by organizačne fungovali, tému budeme sledovať aj naďalej.

Informácie priniesla tekevízia JOJ.

Be the first to comment

Leave a Reply