MÁJ 2023 | Novinky a vylepšenia v online systéme eAUTOŠKOLA.sk / JVSCD.sk

Vážení kolegovia a klienti eAutoškoly.sk, ako už istotne viete, uplynulé aj nadchádzajúce týždne sa nesú v znamení štruktúrnych úprav online sekcie Autoškoly nášho vzdelávacieho systému  JVSCD.sk v súvislosti s novými elektronickými záverečnými skúškami, ktorých súčasťou je po dlhých rokoch aktualizácia záverečných otázok. Keďže generátor záverečných testov obsahuje po novom otázky rozdelené až do 10 tématických okruhov, táto nová štruktúra nás núti prispôsobiť predmety a témy online učebne tak, aby ste svojich žiakov na hodinách teórií vedeli pripravovať na skúšky a do praxe čo najviac zjednoteným spôsobom.

Takže čo prebieha v máji?

  • dokončujeme menšie premenovávanie niektorých predmetov online učebne tak, aby názvy ladili s novými tématickými okruhmi s cieľom aby ste sa dobre orientovali,
  • určité výučbové aplikácie online učebne boli preusporiadané do nových predmetov, nájdete ich poľahky napríklad v linkoch v oficiálnych osnovách pre jednotlivé sk. VO, prípadne preštudovaním vynovenej obsahovej štruktúry postupne po jednotlivých predmetoch
  • UPDATE!!! K 13.05 máme v opakovacom predmete 11. OP- OPAKOVACIE TÉMATICKÉ TESTY už aktualizované kompletné záverečné otázky pre všetky skupiny VO A,B,BE,C,CE,D,DE,T a to vo všetkých 10 okruhoch). V mnohých otázkach došlo k menším či väčším preformulovaniam znenia otázok alebo odpovedných položiek a tak sme sa rozhodli VŠETKY aplikácie predmetu OP vyrábať nanovo, správne a kompletne.
  • v predmete PCP pribudla nová aplikácia Prehľad rýchlostných obmedzení v CD, ktorá obsahovo patrí k novému predmetu Uplatňovanie prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia (je priradený priamo pod predmetom PCP).
  • v predmete PCP sme aktualizovali sadzobník pokút na úseku  cestnej premávky na najnovšiu verziu

Predmet OP používajte presne pre to, prečo ho máme v osnovách a prečo aj v online učebni u nás vznikol – k interaktívnemu opakovaniu a precvičovaniu si ostrých otázok na projektore v učebni (diskusia so žiakmi), na online hodinách, prípadne žiakom sa domácu prípravu v žiackych kontách v ich mobiloch. Naše okruhy obsahujú KOMPLETNÉ otázky z generátora podľa okruhov tém, pričom testy nehodnotia, ale vyžadujú, aby si v každej otázke žiak našiel správnu odpoveď, čím sa počas opakovania overuje prípadne doučuje.

V opakovacích aplikáciách OP pre skupiny B máte odteraz:

  • zoznam všetkých otázok (vľavo hore tlačidlo) – ľubovoľne sa presúvajte po otázkach
  • v dolnom playbare číslo aktuálne otvorenej otázky
  • aplikácia sa pri každom otvorení opýta či chcete pokračovať kde ste prestali, alebo spustiť od začiatku
  • pri zobrazení na mobile sa aplikácia automaticky prepne do optimalizovaného zobrazenia (modro-biele), kde sa to na malých obrazovkách lepšie prispôsobí aj číta žiakom

Až na pár drobností by vám malo v online učebni fungovať všetko – upravujeme za behu. V prípade potreby volajte na 0948 203 003 a obratom vyriešime akékoľvek vaše upozornenia alebo pripomienky. Sledujte v strednom stĺpci na úvodnej stránke online učebne www. jvscd.sk priebežné oznamy a aktualizácie!

Ešte priamy link do predmetu OP:

11 | PREDMET: (OP-A,B,C,D,E,T, SÚHRNNÉ OKRUHY OTÁZOK): TÉMATICKÉ OPAKOVACIE TESTY – pre všetky skupiny žiadateľov o VO

Prajem vám úspešný a slnečný pracovný máj! )))

Jaroslav Verlík