7| PREDMET: (TES) Záverečné testy 1 až 60 pre všetky skupiny žiadateľov o vodičské oprávnenia, s online vyhodnocovaním 

Tento predmet obsahuje všetkých 60 testov, ktoré sú používané na záverečných skúškach žiadateľov o vodičské oprávnenia, rozšírenie vodičských oprávnení, opravných skúšok a podobne. Spustite si ľubovoľný test a na konci každého získate vyhodnotenie  - počet získaných bodov, prehľad správnych / nesprávnych odpovedí a možnosť vytlačiť si výsledkovú správu. Testujte kdekoľvek a kedykoľvek!

Obsahy tohto predmetu (testy) je zároveň možné používať k priebežným odborným školeniam v cestnej doprave, k dopravnej výchove, doškoľovacím aktivitám a pod.. 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenia, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk