7| PREDMET: (TES) Záverečné testy 1 až 60 pre všetky skupiny žiadateľov o VP, s online vyhodnocovaním 

Tento modul obsahuje všetkých 60 testov, ktoré sú používané na záverečných skúškach žiadateľov o vodičské oprávnenia, rozšírenie vodičských oprávnení, opravných skúšok a podobne. Spustite si ľubovoľný test a na konci každého získate vyhodnotenie  - počet získaných bodov, prehľad správnych / nesprávnych odpovedí a možnosť vytlačiť si výsledkovú správu. Testujte kdekoľvek a kedykoľvek!