5| PREDMET: (POM) Zdravotnícka príprava - prvá pomoc v cestnej premávke, Lekárničky (134/2018)