5| PREDMET: (POM) Zdravotnícka príprava - prvá pomoc v cestnej premávke, Lekárničky (134/2018)

V tomto predmete nájdete vzdelávacie, opakovacie a precvičovacie aplikácie, ktoré sú súčasťou vzdelávacích osnov na vodičských kurzoch. Obsahy tohto predmetu je zároveň možné používať k priebežným odborným školeniam v cestnej doprave, k dopravnej výchove, doškoľovacím aktivitám a pod.. 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenia, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk