4| PREDMET: (NVÚ) Konštrukcia, údržba, Povinná výbava a pneumatiky, Technická nespôsobilosť, Povinnosti prevádzkovateľa