8| PREDMET: (KKV) Základný a pravidelný výcvik vodičov (kurzy KKV) - autobusová / nákladná cestná doprava - CIELE 2: Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných  predpisov

Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku, sú vodiči povinní podrobiť sa základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku - na takzvanom kurze KKV. Povinnosť sa vzťahuje na: vodičov vozidiel nákladnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín C, C1, C+E, C1+E a vodičov vozidiel osobnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín D, D1, D+E, D1+E.

Obsah prednášok a praktického výcviku podľa príslušnej zákonnej legislatívy – (zákona 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a vyhlášky č. 44/2016), sú predmetom výcviku 3 základné vzdelávacie ciele:

CIELE č.1: Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
CIELE č. 2: Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
CIELE č. 3: Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika

Ceny a formy školenia (všetky 3 ciele spolu):
192 € / osoba - pravidelný výcvik, 35 hod.,
900 € / osoba - základný výcvik, 140 hod.,
36 € / osoba - samostatné dištančné školenie v online učebni (elearning, učebná pomôcka),
od 144 € / ročný licenčný prístup do online učebne pre dopravné firmy (elearning, učebná pomôcka).

Ceny školenia: >> PONUKA ODBORNÝCH ŠKOLENÍ V CESTNEJ DOPRAVE A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk