10| PREDMET: (PCD) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave - osobná, nákladná, OKRUH TÉM č. 2: Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave, u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

  • Okruh tém č.1: Občianske právo, Obchodné právo, Daňové právo, Sociálne právo
  • Okruh tém č.2: Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh
  • Okruh tém č.3: Technické normy a technické aspekty prevádzky, Bezpečnosť na cestách

Ceny a formy školenia (všetky 3 okruhy):
198 € / osoba - prezenčné školenie v učebni,
98 € / osoba - online školenie s lektorom (esemináre na diaľku cez internet)
36 € / osoba - samostatné dištančné školenie v online učebni (elearning)

POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk