20| PREDMET: (BOZP) Ďalšie odborné školenia pre cestnú dopravu - Školenia BOZP, PO, OPP

Vstupné a opakované zákonne povinné školenia zamestnancov v cestnej doprave k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Ceny a formy školenia:

68 € / osoba - prezenčné školenie v učebni
48 € / osoba - online školenie s lektorom (esemináre cez internet)
24 € / osoba - samostatné školenie v online učebni
144 € / ročný licenčný prístup do online učebne pre firmy 

Ďalšie informácie o školeniach: >> PONUKA ODBORNÝCH ŠKOLENÍ V CESTNEJ DOPRAVE A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE

POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk