1. 14| PREDMET: (ESL) Pravidelné školenia vodičov z povolania nad 3,5t - sociálna legislatíva SR a EÚ, tachografy


V tomto predmete vám ponúkame výukové témy, ktoré pokrývajú všetky tématické oblasti z práce osádok vozidiel a dodržiavania sociálnej legislatívy podľa nariadení ES 561/2006, EP 165/2014 a zákonov č. 461/2007 a 462/2007 SR, ako aj príslušnej európskej legislatívy. Súčasťou výuky sú výkladové aplikácie, cvičné, kompletne vypracované otázky a odpovede a prípadové štúdie .

Obsahy tohto predmetu je zároveň možné používať k priebežným odborným školeniam v cestnej doprave, doškoľovacím aktivitám a pod. 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenie, online, alebo kombinovane
CENY ŠKOLENÍ: >> PONUKA ODBORNÝCH ŠKOLENÍ V CESTNEJ DOPRAVE A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE

POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk