10| PREDMET: (PCD TAXI) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe

V tomto predmete vám ponúkame výukové témy, ktoré pokrývajú všetky oblasti k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave podľa zákona č. 56/2014 a vyhlášky č. 124/2012. Súčasťou výuky sú sú výkladové aplikácie, opakovacie testy a vypracované otázky a odpovede + prípadové štúdie. 

Poznámka: S účinnosťou od 1.4.2019, v rámci vyššie spomínanej legislatívy zaniká povinnosť absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti tohto druhu. Naše výukové aplikácie však naďalej zostanú k dispozícii pre všetkých prevádzkovateľov taxislužby a zdieľané služby, k odborným školeniam a doškoľovacím aktivitám, podľa potreby.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenie, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk