10| PREDMET: (PCD TAXI) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe

V tomto predmete vám ponúkame výukové témy, ktoré pokrývajú všetky oblasti k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave podľa zákona č. 56/2014 a vyhlášky č. 124/2012. Súčasťou výuky sú sú výkladové aplikácie, opakovacie testy a vypracované otázky a odpovede + prípadové štúdie.