10| PREDMET: (PCD) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave - osobná, nákladná (príprava na skúšky)

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave, u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove,
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 8 hodín online štúdium (teoretická predpríprava a otázky a odpovede) + 8 hodiny v učebni (výpočty, plánovanie, prípadové štúdie),
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Ceny školenia: >> PONUKA ODBORNÝCH ŠKOLENÍ V CESTNEJ DOPRAVE A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE

POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk