10| PREDMET: (PCD) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave - osobná, nákladná

V tomto predmete nájdete vzdelávacie, opakovacie a precvičovacie aplikácie, ktoré pokrývajú všetky tématické oblasti z prípravy na skúšky k odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov v cestnej doprave podľa zákona č. 56/2012 a vyhlášky č. 124/2012, ako aj príslušnej európskej legislatívy z základnom a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v cestnej nákladnej doprave a autobusovej doprave. Súčasťou výuky sú výkladové aplikácie, cvičné, kompletne vypracované otázky a odpovede a prípadové štúdie .

Obsahy tohto predmetu je zároveň možné používať k priebežným odborným školeniam v cestnej doprave, k dopravnej výchove, doškoľovacím aktivitám a pod.. 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenie, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk