11| PREDMET: (PCD) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave - osobná, nákladná

V tomto predmete vám ponúkame výukové témy, ktoré pokrývajú všetky tématické oblasti z prípravy na skúšky k odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov v cestnej doprave podľa zákona č. 56/2012 a vyhlášky č. 124/2012, ako aj príslušnej európskej legislatívy z základnom a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v cestnej nákladnej doprave a autobusovej doprave. Súčasťou výuky sú výkladové aplikácie, cvičné, kompletne vypracované otázky a odpovede a prípadové štúdie .