6| PREDMET: (UCE) Učebnice pre autoškoly- online listovacie knižné publikácie

V tomto predmete nájdete digitálne listovacie príručky, ktoré sú textovými prepismi vzdelávacích aplikácií z rôznych predmetov tejto online učebne, alebo obsahujú príslušné legislatívne ustanovenia.

Obsahy tohto predmetu je možné používať ako učebnice k vodičským kurzom, alebo aj k priebežným odborným školeniam v cestnej doprave, k dopravnej výchove, doškoľovacím aktivitám a pod.. 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenia, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk