12| Príprava inštruktorov autoškôl na skúšky, Lektorské zručnosti inštruktorov autoškôl v digitálnom veku, Videonávody pre inštruktorov k obsluhe systému JISCD pri výučbe a výcviku v autoškolách.


Pre školiace strediská, ktoré organizujú inštruktorské kurzy (IK) alebo doškoľovacie kurzy inštruktorov (DKI) ponúkame elektronické cvičné testy zo všetkých tématických oblastí k prípravám na záverečné skúšky - ZBJ, TVV,  KUV,  PED,  DID,  PSYCH, RET., PCP, DZ To však nie je všetko - dali sme si ohromnú námahu navyše a podrobne spracovali nielen oficiálne otázky zverejnené na stránkach ministerstva, ale našli a spracovali aj všetky otázky zo skutočných inštruktorských testov, v ktorých sa nachádzajú aj otázky mimo vyššie spomínaných oficiálnych okruhov. A tak ako jediní na Slovensku vám ponúkame SKUTOČNE VŠETKY otázky, s ktorými sa môžete stretnúť v testoch.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenie, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk