1| PREDMET: (PCP) Pravidlá cestnej premávky (8/2009 Z.z)

V tomto predmete nájdete tématicky spracované aplikácie k ustanoveniam zákona č. 8/2009 Z.z.