V tomto predmete nájdete vzdelávacie, opakovacie a precvičovacie aplikácie, ktoré sú súčasťou vzdelávacích osnov na vodičských kurzoch. Obsahy tohto predmetu je zároveň možné používať k priebežným odborným školeniam v cestnej doprave, k dopravnej výchove a pod.. 

Spolu 35 dopravných situácií obsahuje všetky najčastejšie križovatky, s ktorými sa stretnete v praktickom živote v cestnej premávke - samozrejme so vzájomnými modifikáciami. Každá z nich obsahuje aj vysvetlenie a výklad. 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenia, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk