Spolu 35 dopravných situácií obsahuje všetky najčastejšie križovatky, s ktorými sa stretnete v praktickom živote v cestnej premávke - samozrejme so vzájomnými modifikáciami. Každá z nich obsahuje aj vysvetlenie a výklad.