12| PREDMET: (LEG) Legislatívna knižnica - aktuálne znenia zákonov a vyhlášok k cestnej doprave

V tomto predmete sa nachádzajú odkazy na aktuálne znenia zákonov a vyhlášok, ktoré súvisia s problematikami cestnej dopravy, cestnej premávky,, autoškôl a s prípravou na skúšky k získaniu odborných spôsobilostí v cestnej doprave (vodičov a prevádzkovateľov).