11| PREDMET: (LEG) Legislatívna knižnica - aktuálne znenia zákonov a vyhlášok k cestnej doprave

V tomto predmete sa nachádzajú odkazy na aktuálne znenia zákonov a vyhlášok, ktoré súvisia s problematikami cestnej dopravy, cestnej premávky,, autoškôl a s prípravou na skúšky k získaniu odborných spôsobilostí v cestnej doprave (vodičov a prevádzkovateľov).

Obsahy tohto predmetu je zároveň možné používať k priebežným odborným školeniam v cestnej doprave, k dopravnej výchove, doškoľovacím aktivitám a pod.. 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenia, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk