9| PREDMET: (TAXI) Školenia vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb, dispečingov a zdieľaných platforiem 

V tomto predmete nájdete kompletné výukové aplikácie s témami, ktoré pokrývajú všetky legislatívne tématické oblasti podľa zákona č. 56/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2019. V rámci tejto novely legislatívy síce zaniká povinnosť absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti pre prevádzkovateľov a vodičov vozidiel taxislužieb, avšak naše výukové aplikácie sme aktualizovali na najnovšie verzie a naďalej zostávajú k dispozícii pre všetky taxislužby a zdieľané služby, k poriadaniu odborných školení a k doškoľovacím aktivitám svojich vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb a dispečingov, podľa potreby.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 8 hodín online štúdium (predpríprava) + 8 hodín v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk - 58 €, neklienti JVSCD.sk - 88 € (ceny sú s DPH)
Online verzia školenia: Licenčný prístup – pre firmy 68 € / rok / bez obmedzenia, Licenčný prístup – individuálna osoba:
16 € / na 2 mesiace
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu TAXI

Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk