9| PREDMET: (TAXI) Certifikačné školenia vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb, dispečingov a digitálnych zdieľaných platforiem (od 1.4.2019) 

Na tomto školení účastníci získajú kompletné vedomosti, ktoré pokrývajú všetky legislatívne tématické oblasti podľa zákona č. 56/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2019. V rámci tejto novely legislatívy síce zaniká povinnosť absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti pre prevádzkovateľov a vodičov vozidiel taxislužieb, avšak naše výukové aplikácie sme aktualizovali na najnovšie verzie a naďalej zostávajú k dispozícii pre všetky taxislužby a zdieľané služby, k poriadaniu odborných školení a k doškoľovacím aktivitám svojich vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb, dispečingov a digitálnych zdieľaných platforiem.

Školenie je možné realizovať napríklad ako vstupné či priebežné školenie vodičov, ktoré by mala dobrovoľne zabezpečiť každá zodpovedná taxislužba pre svojich vodičov, aby mala určité vstupné podklady a vedela, koho posiela za svojimi zákazníkmi. Vodiči získajú dôležité vedomosti z legislatívy, bezpečnosti a zásad prepravy cestujúcich, povinností pri výkone svojej práce, plánovania trás, získavania dopravných informácií, poradenstva a pomoci cestujúcim, profiremného správania a obsluhy taxametra. V závere školenia vodiči absolvujú online test a v prípade získania dostatočného počtu bodov obdržia certifikát o úspešnom absolvovaní školenia.

Ceny a formy školenia:
68 € / osoba - prezenčné školenie v učebni
48 € / osoba - online školenie s lektorom (esemináre cez internet)
24 € / osoba - samostatné školenie v online učebni
144 € / ročný licenčný prístup do online učebne pre firmy 

Ďalšie informácie o školeniach: >> PONUKA ODBORNÝCH ŠKOLENÍ V CESTNEJ DOPRAVE A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE

POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk