9| PREDMET: (TAXI) Školenia vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb a dispečingov

V tomto predmete nájdete kompletné výukové aplikácie s témami, ktoré pokrývajú všetky legislatívne tématické oblasti podľa zákona č. 56/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2019. V rámci tejto novely legislatívy síce zaniká povinnosť absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti pre prevádzkovateľov a vodičov vozidiel taxislužieb, avšak naše výukové aplikácie sme aktualizovali na najnovšie verzie a naďalej zostávajú k dispozícii pre všetky taxislužby a zdieľané služby, k poriadaniu odborných školení a k doškoľovacím aktivitám svojich vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb a dispečingov, podľa potreby.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenie, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk