9| PREDMET: (TAX) Odborná spôsobilosť vodičov v taxislužbe (56/2012, 124/2012) + TESTY

V tomto predmete nájdete kompletné výukové aplikácie s témami, ktoré pokrývajú všetky tématické oblasti z prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti na získanie preukazu vodiča vozidla taxislužby podľa vyhlášky 124/2012 Z.z. k zákonu 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Súčasťou výuky sú nielen kompletné teórie, ale aj opakovacie testy a vypracované otázky a odpovede.