9| PREDMET: (TAX) Odborná spôsobilosť vodičov v taxislužbe (56/2012, 124/2012) + TESTY

V tomto predmete nájdete kompletné výukové aplikácie s témami, ktoré pokrývajú všetky tématické oblasti z prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti na získanie preukazu vodiča vozidla taxislužby podľa vyhlášky 124/2012 Z.z. k zákonu 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Súčasťou výuky sú nielen kompletné teórie, ale aj opakovacie testy a vypracované otázky a odpovede. 

Poznámka: S účinnosťou od 1.4.2019, v rámci vyššie spomínanej legislatívy zaniká povinnosť absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti tohto druhu. Naše výukové aplikácie však naďalej zostanú k dispozícii pre všetky taxislužby a zdieľané služby, k odborným školeniam a doškoľovacím aktivitám svojich vodičov, podľa potreby.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenie, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk