8| PREDMET: (KKV) Školenia vodičov, Kurzy KKV - základný a pravidelný výcvik - autobusová / nákladná cestná doprava

V tomto predmete nájdete vzdelávacie, opakovacie a precvičovacie aplikácie, ktoré súvisia s prípravou niektorých vodičov na získanie odbornej spôsobilosti - teda k získaniu alebo predĺženiu takzvanej kvalifikačnej karty vodiča (KKV) podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.  Obsahy tohto predmetu je zároveň možné používať k priebežným odborným školeniam v cestnej doprave, doškoľovacím aktivitám a pod. 


MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenia, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk