8| PREDMET: (KKV) Kurzy KKV - základný a pravidelný výcvik vodičov - autobusová / nákladná doprava + CVIČNÉ TESTY

V tomto predmete nájdete vzdelávacie, opakovacie a precvičovacie aplikácie, ktoré súvisia s prípravou niektorých vodičov na získanie odbornej spôsobilosti - teda k získaniu alebo predĺženiu takzvanej kvalifikačnej karty vodiča (KKV) podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov