2| PREDMET:  (TVV) Teórie vedenia vozidiel, Autocvičisko, Dopravná výchova (videoseriály)