2| PREDMET:  (TVV, OV) Teórie vedenia vozidiel - motocykel, automobil, nákladné vozidlo, autobus, traktor, Autocvičisko - teória, videoukážky, Dopravná výchova, Náučné filmy a videoseriály

V tomto predmete nájdete vzdelávacie, opakovacie a precvičovacie aplikácie, ktoré sú súčasťou vzdelávacích osnov na vodičských kurzoch. Obsahy tohto predmetu je zároveň možné používať k priebežným odborným školeniam v cestnej doprave. 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenia, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk