3| PREDMET: (ZBJ): Zásady bezpečnej jazdy, Ekošoférovanie - princípy, zásady, Aktívne a pasívne prvky bezpečnosti vozidiel, Defenzívna jazda, Sociálna legislatíva vodičov v cestnej doprave

V tomto predmete nájdete vzdelávacie, opakovacie a precvičovacie aplikácie, ktoré sú súčasťou vzdelávacích osnov na vodičských kurzoch. Obsahy tohto predmetu je zároveň možné používať k priebežným odborným školeniam v cestnej doprave. 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA: prezenčné školenia, online, alebo kombinovane
POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk