3| PREDMET: (ZBJ): Zásady bezpečnej jazdy, Ekošoférovanie, Prvky bezpečnosti, Defenzívna jazda, Sociálna legislatíva