Potrebujete zvýšiť kvalitu vzdelávania vo vašej autoškole? Uvažujete nad školením a tréningom lektorských zručností pre svojich inštruktorov? Chcete kráčať s digitálnou dobou? Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali áno, kontaktujte nás! Využite naše odborné vysokoškolské znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti v oblastiach andragogiky (vzdelávanie dospelých), lektorských a inštruktorských znalostí a digitálnych technológií.

Pre inštruktorov autoškôl ponúkame vzdelávací program MODERNÝ INŠTRUKTOR AUTOŠKOLY V DIGITÁLNOM VEKU, ktorý obsahuje tieto kurzy a školenia, z ktorých vám zostavíme vzdelávací program presne na mieru, podľa vašich potrieb. Vyberte si:

OSOBNÝ ROZVOJ INŠTRUKTORA A SEBAVZDELÁVANIE:
(úvodná motivačná prednáška)

 • Motivácia inštruktorov v svojmu povolaniu a sebavzdelávaniu
 • Nové výzvy vo vzdelávaní v dnešnej digitálnej ére – súčasnosť a vývoj
 • Ako porozumieť súčasným mladým ľuďom – kto sú, akí sú a ako si ich získať

KURZ LEKTORSKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE INŠTRUKTORA:
(Pedagogika a didaktika, odborný kurz a tréning)

 • Východiská a poňatie v dnešnej andragogike
 • Zásady a špecifiká vzdelávania dospelých
 • Príprava na vzdelávanie (vzdelávacie podklady, organizačné aspekty, prostredie, osobná príprava)
 • Lektorské zručnosti – komunikačné a sociálne kompetencie, rétorika
 • Metódy vzdelávania dospelých
 • Praktický tréning a implementácia do inštruktorskej praxe

PSYCHOLÓGIA VZDELÁVANIA
(Psychológia, špecializačný kurz)

 • Základy všeobecnej a vývinovej psychológie
 • Psychológia vzdelávania – hlavné východiská
 • Druhy učenia (podmieňovaním, senzomotorické, verbálne, pojmové, problémové, sociálne…)
 • Zákony učenia. Motivácia ako faktor úspešného učenia.
 • Účastník učenia a vzdelávania – kognitívne, afektívne, motivačné a sociálne aspekty učenia.
 • Učebná spôsobilosť (docilita).
 • Autoregulácia a učenie dospelých – vonkajšie a vnútorné podmienky učenia, stratégie a techniky učenia.
 • Interakcia, percepcia a efektívna komunikácia vo vzťahu vzdelávateľ a dospelý účastník vzdelávania.
 • Osobnosť vzdelávateľa dospelých,
 • Záťažové situácie a stres v učení a vzdelávaní dospelých – bariéry efektívneho učenia, poruchy učenia, únava a učenie, skúška ako záťažová situácia.
 • Aktivizačné a zážitkové metódy vo vzdelávaní dospelých.

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A POČÍTAČE PRE INŠTRUKTORA:
(základný kurz)

 • Základy práce s počítačom a IT technológiami
 • Základy práce s MS Office – Word, Excel, PowerPoint – praktický videokurz
 • Nové prostriedky digitálnej komunikácie s účastníkmi

DIGITÁLNE VZDELÁVANIE / DIGITÁLNY INŠTRUKTOR
(špecializačný kurz)

 • Teória digitálneho vzdelávania
 • História, súčasnosť a perspektívy programového učenia
 • Typológia digitálnych vzdelávacích interakcií
 • Učenie sa z multimédií
 • Práca s digitálnym obsahom pri vzdelávaní v autoškolách

PRVÁ ONLINE ONLINE UČEBŇA PRE AUTOŠKOLY – eAUTOŠKOLA.sk
(produktové praktické školenia)

 • Základné prezentačné školenie – téma: Možnosti online učebne eAUTOŠKOLA SK a ich využitie v praxi (bezplatne pre všetkých – online aj osobne)
 • Podrobný kurz Práca s online učebňou eAUTOŠKOLA SK v autoškoláckej praxi – možnosti, výhody, praktické použitie, kombinovanie dištančného a prezenčného využitia, tipy a triky, ako ušetriť čas a maximálne efektivizovať vzdelávanie (bezplatne pre držiteľov akejkoľvek licencie EAUTOŠKOLY SK):
  Úvod
  Princípy fungovania online učebne
  Spôsoby prihlásenia
  Pokročilé ukladanie prihlásenia
  Štruktúra učebne – predmety a témy
  Prehľad obsahov online učebne
  Prístup k obsahom cez úvodnú stránku
  Prístup k obsahom cez osnovy SKVZA
  Stránky Predmetov a stránky Tém (aplikácií)
  Navigácia cez rozbaľovacie menu Predmetov
  Otváranie výukových aplikácií
  Typy vzdelávacích obsahov v aplikáciach – výklad, prezentácia, prednáška, test, animácia, video, ebook, otázky a odpovede
  Didaktické zásady pri práci s digitálnym obsahom
  Odlišnosti v porovnaní s tradičnou výučbou v učebniach
  Tradičné a digitálne metódy vzdelávania
  Príprava inštruktora
  Praktický návrh hodiny (učebnej jednotky) v kombinovanom vzdelávaní v učebni
  Praktický návrh aktivít pre žiakov v dištančnom vzdelávaní (elearning)
  Tipy a triky – vyťažte z eAUTOŠKOLY.sk maximum!
  Diskusia, otázky a odpovede
  Záver

V prípade záujmu nás kontaktujte – pomôžeme, poradíme. Teoretická časť kurzov a školení prebieha online, praktický nácvik a tréningy absolvujete v našej učebni v Košiciach, prípadne zrealizujeme v mieste vášho pôsobenia kdekoľvek na SR, podľa dohody. Súčasťou štúdia sú aj obsahy v online učebni: 12| PREDMET: (LEK) Lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl

Jaroslav Verlík
lektor, inštruktor, produktový manažér
eAUTOŠKOLA SK

tel. 0948 203 003
mail: info@autoskolak.sk, info@eautoskola.sk
weby: www.autoskolak.sk, www.eautoskola.sk