KUŽELKY | Obávané autocvičisko? V Kanade ho majú ako level PRO -:)

Viacerí budúci vodiči či vodičky sa azda najviac obávajú časti výcviku, ktorá sa familiárne nazýva ,,kuželky“. V skratke, ide o súbor praktických manévrov s vozidlom na autocvičisku, kde si počas kurzu nacvičujete cúvanie a parkovanie do vyhradenej plochy, definovanej dopravnými kuželkami. Tieto zručnosti následne prezentujete aj na samotnej záverečnej skúške, ktoré bedlivo sleduje policajt.

Kuželky majú presne predpísané vzdialenosti a rozmery plôch, ktoré je potrebné dodržať, aby sa vaše zručnosti dali vyhodnotiť ako dostatočné. Avšak pri pohľade na nasledujúce video je zjavne vidieť, že naše slovenské kuželky sú oproti tým kanadským malinka. Pozrite si manévre, level PRO -:)

https://www.facebook.com/DriversSkills/videos/2152142101538145/