Kurzy KKV: Sprístupňujeme záverečné testové otázky na skúšky – autobusová / nákladná doprava

Ak sa práve pripravujete v niektorej autoškole na profesiu budúceho vodiča z povolania – či už v autobusovej alebo nákladnej doprave (vnútrozemskej aj medzinárodnej) – máme pre vás dobrú správu.  >> V Predmete KKV: Odborná spôsobilosť vodičov z povolania v našej online učebni sme sprístupnili rozsiahle sady záverečných testových otázok k príprave na skúšky k získaniu kvalifikačnej karty vodiča KKV v osobnej alebo nákladnej doprave. Testová batéria obsahuje všetkých 796 oficiálnych otázok so správnymi odpoveďami.

Testy majú elektronickú formu, otázky sa generujú v náhodnom poradí položiek, vždy po 20. V závere test vyhodnotí počet správnych / nesprávnych odpovedí a umožní vám prezrieť si ich spätne, aj s vyznačením správnych a nesprávnych odpovedí. Poľahky sa tak naučíte vedomosti, v ktorých ešte máte prípadné rezervy.

5 Comments

Leave a Reply