Kontrolný zoznam: minimálne praktické zručnosti pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

Pripravujete sa na skúšky a potrebujete vedieť, či všetko ovládate? Chcete sa na niektoré veci ešte opýtať svojho inštruktora, alebo si vyskúšať na cvičisku alebo na ceste? Prezrite si tento oficiálny kontrolný zoznam minimálnych požiadaviek na praktické zručnosti a schopnosti, ktoré sa vyžadujú na vedenie motorových vozidiel skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, vodičského oprávnenia. Okruhy tém sú zamerané najmä na:

 • a) kontrolu technického stavu vozidla (kontrola pred jazdou), kontrolu stavu pneumatík, kolies a matíc kolies, blatníkov, riadenia a bŕzd (systémov posilňovača riadenia a bŕzd), kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, náplne ostrekovača), čelného skla a ostatných skiel, stieračov, ustanoveného osvetlenia, ukazovateľov smeru jazdy a zvukových výstražných zariadení; s prihliadnutím na bezpečnú jazdu a bezpečnosť cestnej premávky, kontrolu prístrojového panela vrátane záznamového zariadenia,
 • b) nastavenie sedadla tak, aby sa dosiahla správna poloha sedenia,
 • c) nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hláv (ak sú k dispozícii),
 • d) kontrolu tlakomeru, zásobníkov vzduchu a zavesenia kolies na nápravách,
 • e) kontrolu bezpečnostných faktorov vzťahujúcich sa na naloženie vozidla: karosérie vozidla, nakladacieho mechanizmu (ak je k dispozícii), uzamknutie kabíny (ak je to možné), spôsob naloženia, zabezpečenie nákladu (len skupiny C1, C1E, C, CE),
 • f) kontrolu spájacieho zariadenia, brzdového a elektrického spojenia (len skupiny C1E, CE, D1E, DE),
  7
 • g) vykonanie špeciálnych bezpečnostných opatrení: kontrola karosérie, dverí pre cestujúcich, núdzových východov, vybavenia prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iného bezpečnostného vybavenia (len skupiny D1, D1E, D, DE),
 • h) čítanie trasy v cestnej mape vrátane používania elektronických navigačných systémov (nepovinné),
 • i) pripojenie a rozpojenie prípojného vozidla k motorovému vozidlu; pri manévri musí ťažné vozidlo parkovať pozdĺž prípojného vozidla t. j. nie je s ním v jednej priamke (len skupiny C1E, CE, D1E, DE),
 • j) cúvanie v priamom smere, alebo cúvanie s odbočením vpravo alebo vľavo, do zákruty, pričom sa udržiava správny jazdný pruh,
 • k) parkovanie pre nakladanie/vykladanie pri nakladacej rampe/plošine alebo pri podobnom zariadení (len skupiny C1E, CE, D1E, DE),
 • l) parkovanie potrebné na bezpečné nastúpenie alebo vystúpenie cestujúcich (len skupiny D1, D1E, D, DE),
 • m) parkovanie vozidla a výjazd z miesta parkovania (rovnobežne, priečne alebo v pravom uhle, dopredu alebo dozadu, na rovnom mieste, v stúpaní alebo v klesaní), po zastavení v cestnej premávke, pri výjazde z diaľnice,
 • n) jazdu v priamom smere a v zákrutách, súbežnú jazdu, zastavenie v cestnej premávke,
 • o) príchod ku križovatke, riešenie dopravnej situácie na križovatke, a prejazd križovatkou,
 • p) zmeny smeru jazdy, odbočovanie vpravo a vľavo, jazdu v jazdných pruhoch,
 • q) vjazd/výjazd z diaľnice alebo z rýchlostnej cesty (pokiaľ je to možné),
 • r) predchádzanie vozidiel, obchádzanie prekážok (napr. zaparkované vozidlá); predchádzanie inými vozidlami,
 • s) priechody pre chodcov, prejazd kruhovým objazdom, železničným priecestím, jazdu pri zastávke električky/autobusu, jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch,
 • t) vykonanie nevyhnutných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

Be the first to comment

Leave a Reply